Beredskap

Koronavirus

På denne siden oppdaterer vi fortløpende informasjon til innbyggere, pasienter, pårørende, helsepersonell og ansatte, primærhelsetjenesten og media. 

For mobilvisning snu skjerm til landskapsmodus

Status covid-19 ved Finnmarkssykehuset

​Totalt
​Hammerfest 
​Kirkenes
​Oppdatert
​Antall innlagte pasienter med påvist smitte
0
0
0
20.4.2021
​Antall utskrevne pasienter
20
​16
4
20.4.2021
​Antall døde pasienter
​0
0​0​20.4.2021​
​Antall ansatte i karantene/isolasjon
7*​
​20.4.2021
​Antall smittede ansatte
1​*​
​20.4.2021
​Antall smittede ansatte totalt**
​32
​*​
20.4.2021
Tabellen oppdateres mandager og torsdager, med mindre det skjer større endringer. 
*sted rapporteres ikke
** akkumulert tall

Informasjon til media

Fagfolkene våre er svært travle. I forbindelse med koronasituasjonen ber vi om at alle mediehenvendelser går via kommunikasjonsavdelingen.

Vi vil hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Medievakt 
Telefon:  982 62 381
Mediehenvendelser pr. e-post: media@finnmarkssykehuset.no

Oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord 

Her finner du oppdaterte tall fra sykehusene i Helse Nord over innlagte pasienter med Covid-19

Presseinfo

Vi sender med jevne mellomrom ut presseinfo til redaksjoner. Innholdet legges også fortløpende ut på denne siden. 

Presseinfo

Spørsmål og svar om beredskapen i Helse Nord 

Her finner du spørsmål og svar om beredskapsarbeidet i Helse Nord

 

Her finner du lokale og regionale nyheter om koronaviruset

Ordforklaringer

Det kan i perioder hvor det er mye informasjon fra foretaket sin side komme en del faglige ord som kan være vanskelig for alle å forstå. Her finner du en oversikt med ordforklaringer på ord brukt i spesialisthelsetjenesten. 

Beredskapsnivåer i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner. 

Grønn beredskap 

Kriterie

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig.
 • Normal drift (vakt, bakvakt, hjemmevakt, beredskapsplan, varslingsplan, traumeteam).

Tiltak

 • Vurdere varsling/forsterkning av akutt-intensiv, administrativ stab, teknisk, kriseledelse, katastrofeledelse.

Eksempel

 • Økt beredskap ved andre sykehus lokalt, regionalt eller nasjonalt som kan få konsekvenser for Finnmarkssykehuset HF / sykehuset
 • Ekstremvær som kan få konsekvenser
 • IKT-svikt som kan medføre betydelige driftsutfordringer
 • Svikt i intern infrastruktur

Gul beredskap 

Kriterie

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser.
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen.

Tiltak

 • Traumeteam innkalles.
 • Kriseledelse ved den/de klinikker hendelsen berører etableres
 • Katastrofeledelsen på foretaksnivå informeres og etablering vurderes.
 • Varsling iht varslingsplan klinikk.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

Rød beredskap 

Kriterie

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe

Tiltak

 • Kriseledelse etableres ved den/de klinikker hendelsen berører.
 • Katastrofeledelse på foretaksnivå etableres.
 • Varsling iht varslingsplan.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen.


Fant du det du lette etter?