ADHD opplæringstilbud for foreldre

Kurs, læring og mestring, Karasjok, SANKS, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Hvis barnet/ungdommen allerede er pasient ved BUP, SANKS Karasjok kan du ta kontakt direkte med BUP for påmelding. Hvis barnet/ungdommen ikke er pasient ved BUP, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes til BUP Karasjok.

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose skrives på. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.Mer informasjon om kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra SANKS, NAV, Statped/SEAD som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre foreldre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Mål

Målet med pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om barnets helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer 

Program


Brosjyre 

Fant du det du lette etter?