HELSENORGE

ADHD opplæringstilbud for foreldre

Kurs, læring og mestring, Karasjok, SANKS, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Hvis barnet/ungdommen allerede er pasient ved BUP, SANKS Karasjok kan du ta kontakt direkte med BUP for påmelding. Hvis barnet/ungdommen ikke er pasient ved BUP, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes til BUP Karasjok.

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose skrives på. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.Hvorfor delta på kurset

Målet med pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om barnets helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra SANKS, NAV, Statped/SEAD som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre foreldre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Praktisk informasjon


Overnatting

Informasjon kommer. 

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner 

Sámi klinihkka


Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 


Utskriftsvennlig brosjyre 

Nyttige nettadresser

kommer. 

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Her finner du alle våre kurstilbud

Fant du det du lette etter?