Astamaskole, Kirkenes

Kurs, én dags kurs, 1 – 2 kurs per år, Læring og mestring, Kirkenes

Astmaskole for foreldre til barn med astma

Lærings- og mestringsenteret tilbyr mestringskurs for foreldre til barn med astma. Kurset er et samarbeid mellom Norges astma og allergiforbund, (NAAF) og medisinsk poliklinikk.
Medisinsk ansvarlig er barnelege på Hammerfest sykehus.

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

​For å delta kreves henvisning fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten. Henvisningen utløser rett til opplæringspenger som skal dekke tapt arbeidsfortjeneste, og reise til og fra. Dette skjer etterskuddsvis.

Når og hvor

Tid
én dags kurs, 1 – 2 kurs per år
Sted
Kirkenes sykehus
Lærings- og mestringssenteret, Kirkenes sykehus
 
Arrangør
Læring og mestring, Kirkenes