Astamaskole, Kirkenes

Kurs , 01.04.2018-30.04.2018 , Læring og mestring, Kirkenes

Astmaskole for foreldre til barn med astma.
April. Endelig dato ikke fastsatt.

Lærings- og mestringsenteret tilbyr mestringskurs for foreldre til barn med astma. Kurset er et samarbeid mellom Norges astma og allergiforbund, (NAAF) og medisinsk poliklinikk.
Medisinsk ansvarlig er barnelege på Hammerfest sykehus.

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

​For å delta kreves henvisning fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten. Henvisningen utløser rett til opplæringspenger som skal dekke tapt arbeidsfortjeneste, og reise til og fra. Dette skjer etterskuddsvis.

Når og hvor

Dato
01.04.2018-30.04.2018 
Klokkeslett
 
Sted
Kirkenes sykehus
LMS-lokalet
 
Arrangør
Læring og mestring, Kirkenes
 

Målsetting

Målet med kurset er at foreldre skal oppleve størst mulig trygghet i omsorgen for barnet sitt i hverdagen.

Innhold

Det blir undervist i

  • astma og astmabehandling
  • medisiner
  • inneklima
  • pusteteknikker
  • anfallsmestring
  • trygderettigheter

De som underviser er lege, lunge- eller barnesykepleier, fysioterapeut og foreldre med lang erfaring med sykdommen.

Erfaringsutveksling med andre foreldre er en viktig del av kurset. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Ønskes mer informasjon, ta gjerne kontakt med

Birgit Klykken 
LMS-koordinator Hammerfest sykehus
T 78 42 11 32
birgit.klykken@finnmarkssykehuset.no

Elin Sagbakken
LMS rådgiver Kirkenes sykehus
T 78 97 30 34 | M 941 58 044
lms-kirkenes@finnmarkssykehuset.no

Barnepoliklinikken ved Hammerfest sykehus
T 78 42 16 02Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.