Astmakurs for foreldre til barn med astma, Hammerfest

Kurs, ,

Astma kurs er et en-dags gruppebasert mestringskurs til foresatte med barn som har astma.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:
Barneavdelingen, Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Hammerfest sykehus
Auditoriet i først etasje.
 
Arrangør

Kurset arrangeres av Læring- og mestringssenteret og Barnepoliklinikken, i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. 
Medarrangør


Innlegg fra
Fagansvarlig for kurset er overlege ved barneavdelingen, som også vil undervise på kurset sammen med andre fagpersoner som barnesykepleier, sykepleier, hjelpepleier og fysioterapeut. 
Kontaktinformasjon
Kursleder Anne Katrine Hammer Berg, Barneavdelingen
E-post: Anne.Katrine.Hammer.Berg@Finnmarkssyekhuset.no
Telefon: 78 42 16 10

LMS-koordinator i Hammerfest
E-post: Linn-Anett.Rirud@finnmarkssykehuset.no
Telefon: 78 42 19 39
 

Kursdatoer

En til to ganger i året 

Praktisk informasjon

Kurset går over en dag på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i felleskap. 

Begge foresatte inviteres til å delta på hele kurset.

Overnatting

Klinikk Hammerfest har avtale med Smarthotel Hammerfest, ta kontakt på telefon 41 53 65 00 for bestilling av rom med avtalepris.

Sykehuset har eget pasienthotell med begrenset kapasitet, som kan bookes til overnatting. Ta kontakt på hverdager mellom 08:00-13:00 på mobil: 954 71 810.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper 

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:


  • Hva er astma- symptomer og årsaker,
  • Astma-Forebygging og behandling
  • Inneklima
  • Praktisk om astmabehandling
  • Informasjon fra Norges Astma og Allergi Forbund
  • Brukerinnlegg
  • Erfaringsutveksling

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer. 

Utskriftsvennlig brosjyre


Vår kursoversikt

Hvidu ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

    

     Fant du det du lette etter?