Astmakurs for foreldre til barn med astma, Hammerfest

Kurs, Læring og mestring, Hammerfest

Astmakurs for foreldre til barn med astma

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:
Finnmarkssykehuset, Medisinsk poliklinikk, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Hammerfest sykehus
Kurssted avhenger av hvor kursdeltakerne kommer fra.
 
Arrangør
Læring og mestring Hammerfest
Kurset er et samarbeid mellom Norges astma og allergiforbund, (NAAF) og medisinsk poliklinikk. Medisinsk ansvarlig er barnelege på Hammerfest sykehus. 

Målsetting

Målet med kurset er at foreldre skal oppleve størst mulig trygghet i omsorgen for barnet sitt i hverdagen.

Innhold

Det blir undervist i

  • astma og astmabehandling
  • medisiner
  • inneklima
  • pusteteknikker
  • anfallsmestring
  • trygderettigheter

De som underviser er lege, lunge- eller barnesykepleier, fysioterapeut og foreldre med lang erfaring med sykdommen.

Erfaringsutveksling med andre foreldre er en viktig del av kurset. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Ønskes mer informasjon, ta gjerne kontakt med

Linn-Anett Rirud
LMS-koordinator Hammerfest sykehus
T 78 42 19 39 | M 997 32 187
Linn-Anett.Rirud@finnmarkssykehuset.no


Elin Sagbakken

LMS rådgiver Kirkenes sykehus
T 78 97 54 15 | M 941 58 044
lms-kirkenes@finnmarkssykehuset.no

Barnepoliklinikken ved Hammerfest sykehus
T 78 42 16 02

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.