HELSENORGE

CFS/ME kurs

 

AU i Fagnettverket for CFS/ME som består av fagpersoner fra spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste, samt pasientforening arrangerer webinar 2.juni 2022. 

Program 

13:00-13:10: Velkommen og introduksjon til dagen Camilla Adams og Janne Wik

13:10-13:45: «Hva er nytt innen CFS/ME inkl pakkeforløp, retningslinjer og forskning» v/Nasjonal kompetansetjeneste ved Ingrid Helland

13:45-14:00: Pause

14:00-14:20: «Senfølger etter covid-19- erfaringer fra UNN» v/Maja Wilhelmsen

14:20-14:45: «Kognitive utfordring og rehabilitering av slike plager ved CFS/ME» Torfinn Jensen og Monika Øksnes ved ambulant rehabiliteringsteam UNN.

14:45-15:00: Pause

15:00-15:20: «Rehabilitering i kommunen av alvorlig CFS/ME- stabiliserende tiltak og små framskritt» ved Alta kommune.

15:20-15:40: «Skolepakken- hvordan holde de unge i skole» v/Elin Myklebust, ME-foreningen.

15:40-15:45: Avslutning og vel hjem

*med forbehold om små endringer.

Kurset kan benyttes som læringsaktivitet for fysioterapeuter og ergoterapeuter ved fornyet spesialistgodkjenning samt som 3 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister. 

For påmelding: Kurset vil være gratis, men kreve påmelding for kursbevis. Send mail til maja.wilhelmsen@unn.no for påmelding.

Fant du det du lette etter?