Diabetes type 2, Hammerfest

Kurs, ,

Dette er et 2-dagers gruppebasert læring- og mestrings kurs for voksne med Diabetes type 2, pårørende er velkommen til å delta sammen med pasienten.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil vi også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Medisinsk avdeling, Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må fullstendig navn,fødselsnummer og diagnose skrives på. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Når og hvor

Sted
Hammerfest sykehus
Auditoriet i 1. etasje
 
Arrangør

i samarbeid med Diabetesforbundet 
Innlegg fra
Lege, diabetessykepleier, klinisk dietist, erfaren brukerrepresentant, fysioterapeut og tannpleier 
Kontaktinformasjon
 

Kursdatoer

Kursdatoene publiseres her når disse er avklart. 

Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i felleskap. Det vil være noe lett fysisk aktivitet.

Pårørende inviteres til å delta på hele kurset.

Overnatting

Klinikk Hammerfest har avtale med Smarthotel Hammerfest, ta kontakt på telefon 41 53 65 00 for bestilling av rom.

Sykehuset har eget pasienthotell med begrenset kapasitet, som kan bookes til overnatting. Ta kontakt på hverdager mellom 08:00-13:00 på mobil: 95471810.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.


Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper 


Innhold

Kurset tar for seg flere tema:


  • Medisinsk behandling av diabetes type 2
  • Mat som påvirker blodsukkeret
  • Blodsukker
  • Injeksjonsteknikk
  • Hjertevennlig kosthold
  • Aktivitet som medisin
  • Brukererfaring— diabetes og senskader
  • Munnhelse


Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer. 

Utskriftsvennlig brosjyre

Diabetes type 2

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Diabetesforeningen

Fant du det du lette etter?