Diabetes type 2, Hammerfest

Kurs, 28.05.2018-29.05.2018, Læring og mestring, Hammerfest

Mestringskurs for personer som har diabetes type 2

​Dette er et gruppebasert opplæringstilbud over to hele dager som arrangeres av Lærings- og mestringssenteret og medisinsk avdeling. Pårørende er velkommen til å delta på kurset.

Når og hvor

Dato
28.05.2018-29.05.2018 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
Hammerfest sykehus
  
Arrangør
Læring og mestring Hammerfest
 

Kurset tar for seg flere tema:

  • Hva er diabetes? Hvilke grep kan du ta?
  • Årskontroll?
  • Blodsukkermåling – et nødvendig «onde»? Hva gjør du med svarene?
  • Fysisk aktivitet
  • Seinskader
  • Kosthold ved type 2 diabetes
  • Behandling av type 2 diabetes (blodsukker, BT og kolesterol)
  • Hverdagen med diabetesmotivasjon?

Fagansvarlig for kurset er overlege på medisinsk avdeling sammen med diabetessykepleier  som også vil undervise på kurset sammen med andre fagpersoner som lege, fysioterapeut og dietist.

Vi tilbyr plass på kurset etter henvisning fra fastlege eller sykehuslege. Ta kontakt med din lege og be om at det sendes henvisning.

Sykehuset sender innkalling til den enkelte når det nærmer seg kursdato.

Opplæringstilbudet oppfyller kravene iht Pasientrettighetslovens § 2-6, og Syketransportforskriftens § 3b og § 11d, dvs at rettighetene er de samme som for vanlig poliklinisk legekonsultasjon på sykehuset.

Deltagerne må betale vanlig egenandel som ved legekonsultasjon. Egenandelen føres automatisk på egenandelskortet. 

Ta gjerne kontakt med
Diabetessykepleier
Gunn Kristin Aftret Langvoll
T 78 42 14 45
for nærmere informasjon.

Linn-Anett Rirud
LMS-koordinator Hammerfest sykehus
T 78 42 19 39 | linn-anett.rirud@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?