Diabetes type 2 kurs, Kirkenes

Kurs, 3 - 4 kurs i året, Læring og mestring, Kirkenes, Medisinsk avdeling, Kirkenes

 

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil man også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:
Kirkenes sykehus
Medisinsk avdeling
PB 410
9915 Kirkenes.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Tid
3 - 4 kurs i året
Klokkeslett
 
Sted
Kirkenes sykehus
Av og til ambulerer diabetesteamet, så kurssted kan være andre steder i Øst-Finnmark.
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Kirkenes, Læring og mestring Kirkenes
i samarbeid med Diabetesforbundet 
Innlegg fra
Fagansvarlig for kurset er overlege på medisinsk avdeling. De som underviser er lege, diabetessykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, rådgiver fra LMS og brukerrepresentant fra Diabetesforbundet. 
Kontaktinformasjon
Elin Lindbæck
Sykepleier i diabetes, Kirkenes sykehus
Tlf. 78 97 51 50
E-post: elin.margrethe.lindbaeck@finnmarkssykehuset

Lærings- og mestringssenteret
Tlf. 78 97 5415/94158044
E-post: LMS-kirkenes@finnmarkssykehuset.no
 

Kursdatoer

  • 11. - 12. mars 2020

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset og det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Det blir en praktisk øvelse med blodsukkermåling før/etter fysisk aktivitet.

Pårørende inviteres til å delta på kurset, men må melde seg på kurset – se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Overnatting: Hotell i Kirkenes, se eget vedlegg i inkallingsbrevet.

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:

  • Diabetes type 2 (sykdommens omfang og behandling
  • Behandlingsmål
  • Hverdagens utfordringer
  • Livskvalitet og mestring
  • Blodsukkermåling (hvorfor, når, hvordan, hva forteller målte verdier)
  • Kosthold
  • Forebygging av komplikasjoner
  • Fysisk aktivitet

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Vår kursoversikt

Nyttige nettsteder

HelsenorgeHelsebiblioteketDiabetesforbundet


Fant du det du lette etter?