Eksemkurs for foresatte til barn med eksem, Hammerfest

Kurs, ,

Dette er et gruppebasert en-dags mestringskurs for foresatte til barn med eksem.
Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil vi også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til Medisinsk avdeling, Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose komme frem. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.Når og hvor

Sted
Hammerfest sykehus
Auditoriet.
 
Arrangør

Kurset arrangeres av Læring- og mestringssenteret og barnepoliklinikken, i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. 
Kontaktinformasjon
Anne Katrine Hammer Berg
Anne.Katrine.Hammer.Berg@Finnmarkssykehuset.no
Telefon: 78 42 16 10
 

Kursdatoer


Det planlegges kurs i oktober/november 2020.

Praktisk informasjon


Dagskurs for foresatte til barn med eksem.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Rettigheter ved pasient og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

Tema som belyses på eksemkurset:

  • Symptomer og årsaker til eksem
  • Hvordan forebygge og behandle eksem
  • Eksem og matallergi
  • Praktisk om eksembehandling
  • Informasjon om stønader, behandlingsreise og NAAF 
  • Brukererfaring og erfaringsutveksling
  • Lære mer om Eksem.
  • Hvordan kan ditt barn leve godt med Eksem, og hvilke grep kan dere ta.
  • Hjelpe dere til å ta helsefremmende valg.
  • Møte noen i samme situasjon. 

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.


Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.
Fant du det du lette etter?