Hjertekurs, Hammerfest

Kurs, Læring og mestring, Hammerfest, Medisinsk avdeling, Hammerfest

Dette er et 2- dagers gruppebasert mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.
Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:

Medisinsk avdeling
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest.

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere mottar innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Hammerfest sykehus
  
Arrangør
Medisinsk avdeling, Hammerfest, Læring og mestring Hammerfest
Kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret og medisinsk avdeling i samarbeid med LHL. 
Innlegg fra
Fagansvarlig for kurset er overlege på medisinsk avdeling som også vil undervise på kurset sammen med andre fagpersoner som sykepleiere, fysioterapeut og dietist. 
Kontaktinformasjon
Kirsti Eriksen
Kirsti.Eriksen@Finnmarkssykehuset.no 

Marte Olsen
Marte.Olsen2@Finnmarkssykehuset.no 

T Medisinsk avdeling: 78 42 14 10
 

Kursdatoer

To ganger per år, kursdatoer kommer når disse er avklart.

Praktisk informasjon

Kurset avholdes i auditoriet på Klinikk Hammerfest.

Kurset går over to dager, på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap, og det bil være noe fysisk aktivitet. Pårørende inviteres til å delta på begge kursdagene. 

Overnatting:
Klinikk Hammerfest har avtale med Smarthotel Hammerfest, ta kontakt på telefon 41 53 65 00 for bestilling av rom.

Sykehuset har eget pasienthotell, med begrenset kapasitet, som kan bookes til overnatting. Ta kontakt på hverdager mellom 08:00-13:00 på mobil: 954 71 810.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Rettigheter ved pasient og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:

  • Hvordan hjertet er bygget opp og hvordan det fungerer
  • Behandling av hjertesykdom
  • Om medisiner
  • Fysisk aktivitet, muligheter og begrensninger
  • Kosthold
  • Hvordan oppleves det å få hjertesykdom?
  • Å leve med hjertesykdom

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

Helsenorge Helsebiblioteket LHLNasjonalforeningen

Fant du det du lette etter?