Hjerteskole, Kirkenes

Kurs, 25.10.2016-26.10.2016, Læring og mestring, Kirkenes

Mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs for personer som har gjennomgått  hjerteinfarkt  eller hjerteoperasjon og deres pårørende.
Kurset er et samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte - og lungesyke (LHL) og Kirkenes sykehus.

Medisinsk ansvarlig er kardiolog/hjertespesialist.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

​Henvisning fra lege sendes elektronisk til  LMS Kirkenes sykehus.

Når og hvor

Dato
25.10.2016-26.10.2016 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Kirkenes sykehus
  
Arrangør
Læring og mestring Kirkenes
 

Dag 1 - 10:00-16:00
Dag 2 - 08:30-14:30

Målsetting

Målet  med kurset er å gi pasient og  pårørende et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med hjertesykdom.

Innhold

  • Hva hjerteinfarkt er (årsaker, risikofaktorer)
  • Behandling
  • Hverdagens utfordringer
  • Endring av livsstil
  • Pårørenderollen
  • Fysisk  aktivitet
  • Psykiske reaksjoner
  • Kosthold           

De som underviser er lege, hjertesykepleier, dietist, fysioterapeut og brukerrepresentant fra LHL.

Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.


 

Fant du det du lette etter?