Hjerteskole, Kirkenes

Kurs, 26.04.2017-27.04.2017, Læring og mestring, Kirkenes

Mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs for personer som har gjennomgått  hjerteinfarkt  eller hjerteoperasjon og deres pårørende.
Kurset er et samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte - og lungesyke (LHL) og Kirkenes sykehus.

Medisinsk ansvarlig er kardiolog/hjertespesialist.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

​Henvisning fra lege sendes elektronisk til  LMS Kirkenes sykehus.

Når og hvor

Dato
26.04.2017-27.04.2017 
Klokkeslett
Sted
Kirkenes sykehus
LMS-lokalet
 
Arrangør
Læring og mestring Kirkenes
 

Målsetting

Målet  med kurset er å gi pasient og  pårørende et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med hjertesykdom.

Innhold

  • Hva hjerteinfarkt er (årsaker, risikofaktorer)
  • Behandling
  • Hverdagens utfordringer
  • Endring av livsstil
  • Pårørenderollen
  • Fysisk  aktivitet
  • Psykiske reaksjoner
  • Kosthold           

De som underviser er lege, hjertesykepleier, dietist, fysioterapeut og brukerrepresentant fra LHL.

Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Ønskes mer informasjon, ta gjerne kontakt med

Elin Sagbakken
LMS rådgiver Kirkenes sykehus
T 78 97 54 15  | M 941 58 044 | lms-kirkenes@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?