HELSENORGE

Hjertesviktskole

Hjertesviktskole er et lærings- og mestringskurs rettet mot personer som lever med diagnosen hjertesvikt

HVORFOR DELTA PÅ KURS

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer. 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

INNHOLD I KURSET

Dette er et tilbud til deg som har fått diagnostisert hjertesvikt og startet med behandling. Målet med kurset er å øke kunnskapene dine om dette teamet, slik at du er mest mulig rustet til å takle hverdagen. Pårørende er velkomne. Kurset tar for seg flere temaer som:

  • fysisk aktivitet
  • hjertevennlig kost
  • sykdomslære om hjertet
  • sex og samliv
  • behandling av hjertesvikt 
  • psykiske og emosjonelle reaksjoner
  • tilbud som finnes i Alta for hjertesyke (LHL, Frisklivssentralen)

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset går over to dager og holdes på helsesenteret i Alta. 

OVERNATTING

For deg som bor langt unna kan det være aktuelt å overnatte. Kurset starter kl. 10.00 på dag 1, og kl. 09 på dag 2. Det er flere hoteller i Alta sentrum med gåavstand til helsesenteret. 

ReTTIGHETER OG EGENANDEL

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper 

NYTTIGE NETTADRESSER

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. 

KURSOVERSIKT FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

Her finner du alle våre kurs for pasienter og pårørende
Fant du det du lette etter?