Informasjonsmøte om ME, Kirkenes

Fagseminar, 21.03.2017, Læring og mestring, Kirkenes

Informasjonsmøte alle som har lyst å vite mer om ME-sykdommen

For pasienter, pårørende og helsepersonell i spesialisthelstjenesten og kommunehelsetjenesten.

Når og hvor

Dato
21.03.2017 
Klokkeslett
13:00-15:00 
Sted
Kirkenes sykehus
LMS-lokalet i underetasjone i fløy S
 
Arrangør
Læring og mestring, Kirkenes
 

Mann holder hendene foran ansiktet13.00 Introduksjon

13.02 Innledning ved generalsekretær i Norges ME-forening

13.10 "Leve med ME"

13.25 ME som sykdom. Utfordringer med utredning, diagnostisering og behandling.

13.45 Pause

14.00 Hva gjør Norges ME forening?

14.15 Diskusjon, spørsmål og svar

15.00 SLUTT