KOLS, Kirkenes

Kurs, Læring og mestring, Kirkenes, Medisinsk avdeling, Kirkenes

Dette er et todagers gruppebasert mestringskurs for personer som har kronisk obstruktiv lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil man også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til:

Kirkenes sykehus
Medisinsk avdeling
PB 410
9915 Kirkenes.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
Kirkenes sykehus
  
Arrangør
Medisinsk avdeling, Kirkenes, Læring og mestring Kirkenes
i samarbeid med Landsforeningen for hjerte –og lungesyke (LHL). 
Innlegg fra
Fagansvarlig for kurset er overlege på medisinsk avdeling. De som underviser er lege, lungesykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og brukerrepresentant fra LHL. 
Kontaktinformasjon
Berit Wøhni Henriksen
Lungesykepleier Kirkenes sykehus
Tlf: 78 97 5140
Berit.Wohni.Henriksen@finnmarkssykehuset.no

Lærings- og mestringssenteret Kirkenes
Tlf. 78 97 54 15/941 58 044
LMS-kirkenes@finnmarkssykehuset.no
 

Kursdatoer

29. - 30.10

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Pårørendedeltakelse er ønskelig, men må meldes på kurset – se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Rettigheter ved pasient og pårørendeopplæring i grupper

Overnatting: hotell i Kirkenes, se eget vedlegg i innkallingsbrev

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:

  • KOLS (symptomer og behandling)
  • Bruk av medisiner
  • Hverdagens utfordringer
  • Pårørenderollen
  • Fysioterapi
  • Energiøkonomisering
  • Mestringsstrategier


Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

HelsenorgeHelsebiblioteket

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Fant du det du lette etter?