Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsø

Kurs

Kurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Instrument, strimler og lansetter dekkes av Helse Nord.

Kurstidspunkt 2019:

  
Marevan egenkontroll kurs 2019, med obligatorisk oppmøte til tre kursdager.

Kurs 1: 11. og 25. februar og 17.juni

Kurs 2: 12. og 26.februar og 18.juni

Kurs 3: 13 og 27. februar og 19.jun


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til: 

Egenkontroll Noklus
Laboratoriemedisin
9038 Tromsø

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere mottar innkalling fra sykehuset.

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Læring og mestringssenteret, Tromsø 
Kontaktinformasjon
Line Hofsøy
M 98 81 24 15
line.beate.hofsoy@unn.no  
 
Mer informasjon
https://unn.no/arrangementer/marevan-opplering-i-egenmaling-av-pt-inr-tromso#henvisning---du-m%C3%A5-ha-henvisning-for-%C3%A5-delta Informasjon om kurset fra UNN 


Fant du det du lette etter?