Nyresvikt, Kirkenes

Kurs, 13.09.2017-14.09.2017, Læring og mestring, Kirkenes

Kurs for personer med alvorlig, kronisk nyresvikt og deres pårørende - også for pasienter i Vest-Finnmark

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs for personer med alvorlig kronisk nyresvikt og deres pårørende.
Kurset er et samarbeid mellom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) og Kirkenes sykehus.

Medisinsk ansvarlig er overlege i nyresykdommer (nefrolog) på medisinsk avdeling.

Dette er et tilbud for pasienter i hele Finnmark.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

​Aktuelle pasienter følges opp i spesialisthelsetjenesten. Henvises til LMS Kirkenes sykehus.

Når og hvor

Dato
13.09.2017-14.09.2017 
Klokkeslett
Sted
Kirkenes sykehus
LMS-lokalet
 
Arrangør
Læring og mestring Kirkenes
 

Målsetting

Målet med kurset er å gi pasient og  pårørende et best mulig grunnlag for å mestre hverdagen med nyresvikt.

Innhold

 • Nyrenes oppgaver
 • Nyresvikt
 • De vanligste undersøkelsene
 • De vanligste medisinene
 • Kosthold og levesett
 • Dialysebehandling
 • Nyretransplantasjon
 • Tiden etter transplantasjon
 • Nyredonasjon
 • Erfaringer fra andre med nyresykdom
 • Pasientrettigheter
 • Orientering fra LNT

De som underviser er lege, nyresykepleier, dietist, fysioterapeut og brukerrepresentant fra LNT.

Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset.
Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Ønskes mer informasjon, ta gjerne kontakt med

Elin Sagbakken
LMS rådgiver Kirkenes sykehus
T 78 97 54 15  | M 941 58 044 | lms-kirkenes@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?