Nyresviktkurs

Kurs for personer med alvorlig, kronisk nyresvikt og deres pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra din nyrelege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:
Kirkenes sykehus 
Medisinsk avdeling 
PB 410
9915 Kirkenes

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset og det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Pårørendedeltakelse er ønskelig, men de må melde seg på kurset - se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Overnatting

Hotell i Kirkenes, se eget vedlegg i innkallingsbrevet.

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:

 • Nyrenes oppgaver
 • Nyresvikt
 • De vanligste undersøkelsene
 • De vanligste medisinene
 • Kosthold og levesett
 • Dialysebehandling
 • Nyretransplantasjon
 • Tiden etter transplantasjon
 • Nyredonasjon
 • Erfaringer fra andre med nyresykdom
 • Pasientrettigheter
 • Orientering fra LNT

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Nyttige nettadresser 

Helsenorge
Fant du det du lette etter?