Nyresviktkurs, Kirkenes

Kurs, 2-dagers kurs, 1 – 2 kurs per år, Læring og mestring, Kirkenes,

Kurs for personer med alvorlig, kronisk nyresvikt og deres pårørende.
Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil vi også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

Kirkenes sykehus 
Medisinsk avdeling 
PB 410
9915 Kirkenes

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Når og hvor

Tid
2-dagers kurs, 1 – 2 kurs per år
Klokkeslett
 
Sted
Kirkenes sykehus
  
Arrangør

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) 
Innlegg fra
De som underviser er lege, nyresykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og brukerrepresentant fra LNT. 
Kontaktinformasjon
Elin Sagbakken
LMS-rådgiver Kirkenes sykehus
T 78 97 54 15 | M 941 58 044
lms-kirkenes@finnmarkssykehuset.no
 

Kursdatoer

Kursdatoer publiseres her når de er avklart. Kurset arrangeres en gang i året.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset og det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy.

Pårørendedeltakelse er ønskelig, men de må melde seg på kurset - se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Overnatting


Hotell i Kirkenes, se eget vedlegg i innkallingsbrevet

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:

 • Nyrenes oppgaver
 • Nyresvikt
 • De vanligste undersøkelsene
 • De vanligste medisinene
 • Kosthold og levesett
 • Dialysebehandling
 • Nyretransplantasjon
 • Tiden etter transplantasjon
 • Nyredonasjon
 • Erfaringer fra andre med nyresykdom
 • Pasientrettigheter
 • Orientering fra LNT

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge Helsebiblioteket
Fant du det du lette etter?