Revmatikerkurs, Kirkenes

Kurs, Læring og mestring, Kirkenes, Medisinsk avdeling, Kirkenes

Mestringskurs for personer med psoriasisartritt, leddgikt og bektherev - og deres pårørende.
Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil vi også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.
Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til:

Kirkenes sykehus 
Medisinsk avdeling 
PB 410
9915 Kirkenes

I pasientens henvisning må fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose fremkomme. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Når og hvor

Sted
Kirkenes sykehus
  
Arrangør
Medisinsk avdeling, Kirkenes, Læring og mestring Kirkenes
Norsk Revmatikerforbund (NRF) 
Innlegg fra
Fagansvarlig for kurset er overlege på medisinsk avdeling. De som underviser er lege, revmasykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og brukerrepresentant fra Norsk Revmatikerforbund. 
Kontaktinformasjon
Vera Grønvold
Sykepleier, Kirkenes sykehus
Tlf. 78 97 51 95
vera.renate.gronvold@finnmarkssykehuset.no

Lærings- og mestringssenteret Kirkenes
Tlf. 78 97 54 15/941 58 044
E-post: LMS-kirkenes@finnmarkssykehuset.no
 

Kursdatoer

24. - 25. mars 2020

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon er en viktig del av kurset og det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy. 

Pårørendedeltakelse er ønskelig, men må melde seg på kurset - se innkallingsbrev.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper.

Pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Overnatting: Hotell i Kirkene, se eget vedlegg i innkallingsbrevet

Innhold

Kurset tar for seg flere tema:

  • Revmatisk sykdom (symptomer og behandling)
  • Hverdagens utfordringer
  • Pårørenderollen
  • Fysioterapi/avspenning
  • Leddvern
  • Kosthold
  • Pasientrettigheter

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.
Fant du det du lette etter?