Styremøte 12. jan 2015

Styremøte, 12.01.2016

Innkalling til ekstraordinært telefon styremøte i Finnmarkssykehuset
12. januar 2016

Det innkalles herved til ekstraordinært telefon styremøte i Finnmarkssykehuset HF
12. januar 2016 kl. 10.00 – 11.00

Saksliste

  • 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 2/2015 Justert finansieringsramme Nye Kirkenes sykehus.

Når og hvor

Dato
12.01.2016 
Klokkeslett
10:00-11:00 
Sted
Hammerfest sykehus