HELSENORGE

Elle Kirste Porsanger

Nordsamisk fjerntolk.


Bosted: Tana
Opprinnelig fra: Tana
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk 
Språk: Nordsamisk - Norsk

Elle Kirste er genuint opptatt av samisk språk og er opptatt av å kunne gjøre en forskjell for samiske pasienter eller behandlere som ønsker å sikre kommunikasjon på en best mulig måte.