HELSENORGE

John Henrik Mienna

Nordsamisk fjerntolk. 


BostedHesseng
Opprinnelig fra: Kautokeino 
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk​
Språk​: Nordsamisk - Norsk

John Henrik har nordsamisk som morsmål og har lang erfaring med arbeid med samisk språk.