HELSENORGE

Karen Marit Utsi

Nordsamisk fjerntolk. BostedAlta
Opprinnelig fra: Karasjok 
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk
Språk: Nordsamisk - Norsk​

Karen Marit er utdannet sykepleier og har lang og bred erfaring innenfor yrket.