HELSENORGE

Kristina Anti-Gaup

Nordsamisk fjerntolk. 


Bosted: Kautokeino
Opprinnelig fra: Karasjok 
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk
Språk: Nordsamisk - Norsk

Kristina er utdannet som helsefagarbeider, hun er opptatt av å kunne gi et godt tolketilbud tilpasset pasientens alder og dialekt.