Liv Karin Klemetsen

Liv Karin Klemetsen er fra Kautokeino. 


BostedKautokeino
Opprinnelig fra: Kautokeino 
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk

Liv Karin har utdanning i tolking i offentlig sektor ved Oslo Met. Hun er statsautorisert tolk mellom nordsamisk og norsk. I tillegg har hun mastergrad i nordsamisk språk og litteratur ved Samisk høgskole. Liv Karin jobber primært som fjerntolk i Kautokeino.