HELSENORGE

Liv Karin Klemetsen

Nordsamisk fjerntolk. BostedKautokeino
Opprinnelig fra: Kautokeino 
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk
Språk​: Nordsamisk - Norsk


Liv Karin har utdanning i tolking i offentlig sektor ved Oslo Met. Hun er statsautorisert tolk mellom nordsamisk og norsk. I tillegg har hun mastergrad i nordsamisk språk og litteratur ved Samisk høgskole.