Mikkel Magnus Utsi

Nordsamisk fjerntolk. 

Bosted: Tana
Opprinnelig fra: Tana
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk​
Språk​: Nordsamisk - Norsk


Mikkel Magnus jobber også som tolk ved Sametinget. ​