HELSENORGE

Sollaug Sárgun

Nordsamisk fjerntolk. 


Bosted: Kautokeino
Opprinnelig fra: Kautokeino
Tidspunkt: Jobber i turnus som fjerntolk
Språk: Nordsamisk - Norsk

Sollaug har jobbet med mennesker hele sin yrkeskarriere og har og erfaring som nordsamisk tolk fra et annet firma.