HELSENORGE

Dialyseenheten, Vadsø

Til dialyseenheten kommer pasienter med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling. I Vadsø tilbys dialyse tre ganger i uken, mandag, onsdag og fredag.

Fant du det du lette etter?