Døgnenheten og psykisk helsevern, Alta

Døgnenheten Alta gir spesialisthelsetjeneste til 7 kommuner i Vest-Finnmark. Opptakskommunene er Alta, Hasvik, Loppa, Kvalsund, Hammerfest, Nordkapp og Måsøy.

Les mer om Døgnenheten og psykisk helsevern, Alta

Døgnenheten og psykisk helsevern, Alta

Det er 10 sengplasser ved døgnenheten Alta.

Døgnenheten en korttids- og krisepost. Her gir vi et differensiert behandlingstilbud med spesielt fokus på:

 • kriseintervensjon
 • observasjon og utredning
 • oppfølging etter intox/suicidalhandling

Døgnenheten Alta kan gi krisetilbud innen 24 timer. Døgnenheten er åpen og innleggelsene må være basert på frivillighet.

Døgnenheten har et rom der forholdene er lagt til rette for ekstra skjerming fra resten av miljøet.

Innleggelsestiden vil variere alt fra 1-2 døgn for observasjon/krisetakling og opptil 12 ukers opphold for utredning/behandling.

Innleggelsene foregår i utgangspunktet på dagtid etter henvisning. Under visse forutsetninger kan døgnenheten også ta imot pasienter i krisetilstand på kveldstid/natt. Begrensninger i forhold til kriseinnleggelser vil være plassituasjon og at innleggelsen ikke må innebære tvang.

Døgnenheten ligger i sentrum av Alta. Det er nært til offentlige kontorer/tjenester, transport, rekreasjonsmuligheter, helsetilbud og aktivitetstilbud som er spesielt egnet for eksponeringstrening.

Behandlingstilbud

Døgnavdelingen gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud som omfatter blant annet følgende lidelser:

 • Angsttilstander
 • Stemningslidelser
 • Psykoselidelser
 • Forvirringstilstander
 • Tvangslidelser
 • Pasienter med ulike psykiske lidelser og samtidig rusproblematikk

Videre gis følgende behandlingstilbud:

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Observasjon gjennom hele døgnet over lengre tid gjøres for blant annet å kvalitetssikre den medikamentelle  behandlingen i samarbeid med psykiater, og også ivareta andre viktige forhold som ikke dekkes ute i kommunene.
 • Tilgjengelighet til miljøpersonalet på døgnavdelingen etter utskrivelsen:
 • Pasientene har tilbud om å ringe til døgnavdelingen.
 • Samarbeid og samhandling med alle opptakskommunene og UNN, herunder også initiering og utarbeidelse av individuell plan
 • Planlagt ambulerende virksomhet som omfatter ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter med det lokale hjelpeapparatet, undervisning og veiledning på bestilling fra kommunene samt hjemmebesøk og poliklinisk oppfølging av pasienter.

Døgnavdelingen er en aktiv samarbeidspart i langsiktige prosjekter som handler om utskrivelser til hjemkommunene – både fra UNN, rusinstitusjon men også fra egen døgnavdeling.

 • Miljøterapi med psykodynamisk utgangspunkt og med anvendelse av kognitive teknikker. Viktige elementer her er relasjonsbygging, støttesamtaler, eksponeringsterapi, fysisk aktivitet, ADL-trening (aktiviteter i dagliglivet) og sosial trening.
 • Gruppeterapi
 • Fysioterapi / ergoterapi / sosionomtjeneste
 • Nettverksarbeid / pårørendearbeid
 • Forvern, forebygging og ettervern

Begrensninger i dagens behandlingstilbud:

 • Visse typer personlighetsforstyrrelser
 • Personer som bruker rusmidler slik at vedkommende ikke er i stand til å motta behandling
 • Urolige/aggressive eldre med senil demens, depresjoner og forvirringstilstander
 • "Mennesker med utagerende og voldelig atferd som har behov for lukket avdeling
 • Personer med lidelser som er så sjeldne at utredning og behandling må sentraliseres for å få opprettholdt nok erfaring til å kunne gi forsvarlig tilbud (for eksempel psykotiske døve, mennesker med omfattende somatiske lidelser hvor døgnbehandling i DPS vil være uforsvarlig)" (sitat DPS veileder s.32)

Spesielle forhold ved henvisning:

Pasienter kan henvises elektronisk eller ved brevhenvisning.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Henvendelse 3. etasje på klinikk Alta. 
Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
78 94 74 70
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Døgnenheten Alta
Postboks 1294
9505 Alta
Klinikk Alta
Besøksadresse
Markveien 31(Kart)
9510 Alta
Telefon
Sentralbord Finnmarkssykehuset 78 42 10 00

Busstider Alta sentrum

Busstider klinikk Alta

Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

Bybussen går hver halvtime fra kl. 06:00 – hvert kvarter mellom 07:00 og 09:00:
140 Bybuss Alta

Flybussen går fem ganger daglig:
261 Flybuss Alta

Parkering

​Det er parkeringsplass på begge sider av bygningen.

Parkering koster kr. 12 per time mellom 10:00 og 17:00, ellers gratis.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra klinikk Alta

Praktisk informasjon

Apotek

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Kiosk / butikk / kafé

​Alta sentrum  ligger 100 meter unna, med kjøpesentre og kaféer.

Røyking forbudt

​​Det er et røykeområde i friluft utenfor hovedinngangen.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegesentereti Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Spesialistpoliklinikken har flere gode venterom. Spør personalet om det nærmeste.

Akuttbehandling ved rusavhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akuttbehandling-ved-rusavhengighetAkuttbehandling ved rusavhengighetAAkuttbehandling ved rusavhengighetAkuttbehandling ved rusavhengighetAkuttbehandling ved rusavhengighetAkuttbehandling ved rusavhengighet
Dialektisk atferdsterapi (DBT), voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Psykisk helsevern – døgnbehandling https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-Psykisk helsevern – døgnbehandling PDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevernDøgnbehandling - psykisk helsevern

Fant du det du lette etter?