Gruppeterapeutisk team, Alta

Gruppeterapeutisk team tilbyr gruppeterapi, kurs og oppfølgingssamtaler. Gruppeterapi og kurs foregår vanligvis på Alta Helsesenter.
Oppfølgingssamtaler og individuelle samtaler foregår vanligvis på Byporten.

Les mer om Gruppeterapeutisk team, Alta

Gruppeterapeutisk team, Alta

Kurs og terapeutiske grupper

 • For voksne med ADHD
 • For deg med bipolar lidelse
 • Mestring og forebygging av depresjon
 • Selvhevdelsestrening
 • Ferdighetstrening
 • Kunst- og uttrykksterapi
 • Stabiliseringsgruppe for deg som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Kurs for voksne med ADHD

Kurset er for deg som har en ADHD-diagnose og ønsker kunnskap om disse temaene:  

 • ADHD: historikk, diagnose og vanskene bak diagnosen.
 • Tilleggsvansker: dårlig selvfølelse, depresjon, angst osv
 • Stresshåndtering
 • Mestring og hjelpemidler
 • Medisinering
 • Sosiale relasjoner og ADHD
 • Undervisning og praktiske øvelser.

Kurs for deg med bipolar lidelse

Sentrale tema i undervisningen

 • Introduksjon: Hva er bipolar lidelse?
 • Årsaker og forløp av bipolar lidelse.
 • Mani og hypomani: symptomer og aktuelle tiltak.
 • Depresjon og blandet tilstand: symptomer og aktuelle tiltak
 • Medikamentell behandling
 • Allment om behandling
 • Stress og mestring av stress
 • Arbeid, trygd, innleggelse, juss m.m
 • Livsførsel og regelmessighet

Undervisning og diskusjon. Hjemmeoppgaver.

Kurs i mestring og forebygging av depresjon

Kurset er for deg som har slitt med gjentagende eller langvarig depresjon.

Sentrale tema i undervisningen

 • Hva kjennetegner depresjon
 • Årsaker til depresjon.
 • Tenkning og depresjon.
 • Selvmordstanker og - forsøk
 • Angstlidelser og depresjon.
 • Hvordan aktivisere seg selv?
 • Søvn og søvnløshet.
 • Depresjon og forholdet til familie og venner.
 • Antidepressive medikamenter
 • Rusmiddelavhengighet og depresjon

Undervisning og praktiske øvelser.

Kurs i selvhevdelsestrening

Kurset er for deg som trenger

 • Å sette grenser for deg selv og i forhold til andre
 • Å bli mer tydelig i kommunikasjon med andre
 •  Å mestre vanskelige situasjoner på en selvhevdende måte
 • Å trene på å be om hjelp
 • Å lære å få og gi kritikk og ros

Undervisning og praktiske øvelser.

Ferdighetstrening

for å mestre livet på en bedre måte

For deg som trenger å lære å minske:

 • Atferd som medfører kaos i relasjoner
 • Svingende følelser, dårlig humør
 • Impulsivitet
 • Usikker identitetsfølelse
 • Mangel på kontroll over tankene

Ferdighetene som læres er delt opp i fire tema:

Oppmerksomhetstrening, relasjonshåndtering, følelsesregulering og krisehåndtering.

Vi veksler mellom undervisning og praktisk øvelse. Hjemmeoppgaver mellom møtene er en viktig del av kurset.

Individuell terapi:

I tillegg til kurset jobber deltakerne med aktuelle problemer i individualterapi.

Stabiliseringsgruppe for deg som har posttraumatisk lidelse

– og som sliter med følge av menneskepåførte traumer (dvs. fysisk / psykisk vold, seksuelle overgrep og lignende).

Sentrale tema i undervisningen

 • Kunnskap om traumereaksjoner
 • Grunnings- og oppmerksomhetsøvelser for å mestre de posttraumatiske plagene
 • Fokus på egenomsorg, ressursbygging og mestringsstrategier.

Alle deltakere skal ha en individualterapeut.

Detaljer i traumeopplevelser deles ikke i gruppa, men tas opp med individualterapeut.

Kunst- og uttrykksterapi

For deg som strever med depresjoner, sosial angst, lav selvfølelse og / eller mangler tro på egne ressurser og mestring.

Målsettinga er at den enkelte deltaker skal få mulighet til:

 • Å ta i bruk iboende ressurser og kreativitet
 • Å få kontakt med egen kropp gjennom bevegelser, sanser og følelser.
 • Å utvide uttrykksevnen gjennom maling, musikk, bevegelse, lek, poesi og fortellinger.
 • Å lære egenomsorg, grensesetting og å gi plass til det som styrker selvfølelsen og livskreftene.
 • Å være tilstede i eget liv med oppmerksomhet og nærvær.

Det kreves ingen spesielle "kreative " ferdigheter, men du må ha lyst og vilje til å delta i denne gruppa.

Praktiske opplysninger

Henvisning: Er du interessert kan du ta kontakt med din behandler på Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) som formidler din interesse videre.

Dersom du ikke har en behandler ved VPP kreves en henvisning fra fastlege for å kunne delta på kurs eller gruppe.

Betaling: Egenandel er for tiden kr 315 pr gang. Beløpet kan føres på egenandelskortet, og de som har frikort benytter dette.

Kurs om bipolar lidelse krever at man betaler 200 kr for kursmateriell, ellers er kursmateriellet gratis.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
2. etasje i Byporten, Løkkeveien 2
2. etasje på helsesenteret, inngang ved legevakta
Telefon
78 48 38 00
Postadresse
Finnmarkssykehuset
VPP ALTA
Postboks 1294
9505 Alta
Løkkeveien 2, Alta
Besøksadresse
Løkkeveien 2(Kart)
9510 Alta

Busstider Alta sentrum

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Kiosk / butikk / kafé

​Alta sentrum  ligger 100 meter unna, med kjøpesentre og kaféer.

Fant du det du lette etter?