Klinikk Hammerfest

Klinikk Hammerfest gir tilbud innenfor følgende fagområder; akuttmedisin kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, barnemedisin og barnehabilitering. 

Les mer om Klinikk Hammerfest

Klinikk Hammerfest


Klinikksjef Jonas Valle Paulsen


Tilbudet innenfor barnemedisin og barnehabilitering er fylkesdekkende. Ortopedisk avdeling i Hammerfest er i dag etablert som ortopedisk senter i Finnmark. Avdelingen ivaretar ortopeditjenesten for hele fylket i helgene.

Kontaktinformasjon

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Klinikk Hammerfest
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Hammerfest sykehus
Besøksadresse
Sykehusveien 35(Kart)
9601 Hammerfest
Besøkstider
mandag - fredag 06 – 22
lørdag - søndag 07:30 – 22
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00

Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestAkuttmedisinsk avdeling, Hammerfest
Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfest
Kvinne- og barneavd. Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestKvinne- og barneavd. Hammerfest
Medisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisinsk avdeling, Hammerfest
Medisinsk service, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfestMedisinsk service, Hammerfest
Psykisk helsevern og rus, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/psykisk-helsevern-og-rus-hammerfestPsykisk helsevern og rus, Hammerfest

Fant du det du lette etter?