Klinikk Hammerfest

Klinikk Hammerfest gir tilbud innenfor følgende fagområder; akuttmedisin kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, barnemedisin og barnehabilitering. Klinikken har to desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud ved spesialistlegesentret i Karasjok og spesialistpoliklinikken i Alta.

Les mer om Klinikk Hammerfest

Klinikk Hammerfest


Klinikksjef Jonas Valle Paulsen


Tilbudet innenfor barnemedisin og barnehabilitering er fylkesdekkende. Ortopedisk avdeling i Hammerfest er i dag etablert som ortopedisk senter i Finnmark. Avdelingen ivaretar ortopeditjenesten for hele fylket i helgene.

Kontaktinformasjon

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Klinikk Hammerfest
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestAkuttmedisinsk avdeling, Hammerfest
Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfest
Kvinne- og barneavd. Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestKvinne- og barneavd. Hammerfest
Medisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisinsk avdeling, Hammerfest
Medisinsk service, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfestMedisinsk service, Hammerfest
Spesialistlegesenteret i Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/spesialistlegesenteret-i-karasjokSpesialistlegesenteret i Karasjok
Spesialistpoliklinikken i Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/spesialistpoliklinikken-i-altaSpesialistpoliklinikken i Alta

Fant du det du lette etter?