Klinikk Hammerfest

Klinikk Hammerfest gir tilbud innenfor følgende fagområder; akuttmedisin kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, psykisk helsevern og rus,  barnemedisin og barnehabilitering.


Koronavirus og besøkskontroll: Vi åpner nå opp for besøk av nærmeste pårørende på våre klinikker. Det er liten smittespredning i Finnmark og vi vil legge til rette for besøk. Antall besøk vil bli begrenset slik at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges. Besøk må avklares med den aktuelle avdelingen. 


Hammerfest sykehus
BUP og VPP Hammerfest
Les mer om Klinikk Hammerfest

Klinikk Hammerfest

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen


Tilbudet innenfor barnemedisin og barnehabilitering er fylkesdekkende. Ortopedisk avdeling i Hammerfest er i dag etablert som ortopedisk senter i Finnmark. Avdelingen ivaretar ortopeditjenesten for hele fylket i helgene.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Alle oppmøter er ved resepsjonen på Hammerfest sykehus
Telefon
78 42 10 00
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Klinikk Hammerfest
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestAkuttmedisinsk avdeling, Hammerfest
Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfest
Kvinne- og barneavdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestKvinne- og barneavdeling, Hammerfest
Medisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisinsk avdeling, Hammerfest
Medisinsk service, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfestMedisinsk service, Hammerfest
Psykisk helsevern og rus, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/psykisk-helsevern-og-rus-hammerfestPsykisk helsevern og rus, Hammerfest

Fant du det du lette etter?