Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfest

Akuttmedisinsk avdeling består av består av intensiv-, anestesi-, operasjonsenhet og akuttmottak.

Les mer om Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfest

Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfest


Avdelingsleder Ingeborg Eliassen

Intensivenheten har oppvåkningspasienter, medisinske overvåkingspasienter og generelle intensivpasienter.

Anestesienhetens hovedoppgave er å overvåke og bedøve pasienter som opereres.

Operasjonsenheten deltar i operasjoner på avdelingen og i poliklinikk. Enheten har ansvaret for sykehusets sterilsentral og har eget rengjøringspersonalet i operasjonsenheten.

Enhetene deltar i mottak og behandling av ustabile og/eller skadde pasienter, ved ulykker og hjertestans.

Mottakelsen består av mottakelse, akuttmottak, legevaktstelefon for Hammerfest og Kvalsund og nødmeldetjenesten. Enheten er også akuttmottak for legevakta på kveld, natt og i helgene.

Anestesilegene ved sykehuset har det medisinske ansvaret for luftambululansen i Alta og Banak.

Kontakt

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Hammerfest sykehus
Akuttmedisinsk avdeling
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Hammerfest sykehus
Besøksadresse
Sykehusveien 35(Google maps)
9601 Hammerfest
Telefon
78 42 10 00

Akuttmottaket, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/akuttmottaket-hammerfestAkuttmottaket, Hammerfest
Intensiv, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfestIntensiv, Hammerfest
Operasjon, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/operasjon-hammerfestOperasjon, Hammerfest
Preoperativ poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/preoperativ-poliklinikk-hammerfestPreoperativ poliklinikk, Hammerfest


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.