Medisinsk avdeling, Hammerfest

Ved avdelingen jobber grenspesialister innen  hjertesykdommer (kardiologi) og fordøyelsessykdommer (gastroenterologi ) og en grenspesialist innen geriatri som er under utdanning. I tillegg har vi bred kompetanse og erfaring innen generell indremedisin.

Les mer om Medisinsk avdeling, Hammerfest

Medisinsk avdeling, Hammerfest

Strand, Gunn 1 - Foto Torgrim Halvari.jpg
Konstituert avdelingsleder Gunn Strand


Avdelingen disponerer 42 senger fordelt på to poster. "Medisin D" har hovedvekt av hjerte- og lungepasienter, mens "Medisin C" dekker det meste innen indremedisinen. Ut over dette disponeres et antall senger på intensivavdelingen.  I tillegg har vi en godt utrustet og velbemannet poliklinnikk der mye av utredning og behandling foregår.

Avdelingen gir tilbud om behandling av:

 • Hjertesykdommer som angina, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser og klaffefeil.
 • Lungesykdommer, som astma, KOLS, allergi, oksygenbehandling og lungekreft
 • Fordøyelessykdommer, som inkluderer utredninger og undersøkelser som gastro-/koloscopi, enteroskopi, ERCP, manometri/pH-registrering
 • Nyresykdommer som inkluderer dialyseenhet og ambulerende nefrolog fra UNN
 • Hjerneslag
 • Blodsykdommer
 • Sukkersyke, andre hormonsykdommer
 • Blodpropp
 • Infeksjonssykdommer

Avdelingen har et nært samarbeid med  Universitetssykehuset i Nord-Norge  (UNN). I tillegg er det god kontakt med Klinikk Kirkenes og kommunehelsetjenesten.

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk sengepost ligger i 4. etasje, medisinsk poliklinikk i 2. etasje
Postadresse

Finnmarkssykehuset
Hammerfest sykehus
Medisinsk avdeling
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Hammerfest sykehus
Besøksadresse
Sykehusveien 35(Google maps)
9601 Hammerfest
Besøkstider
mandag - fredag 06 – 22
lørdag - søndag 07:30 – 22
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78421000

Busstider Hammerfest sentrum

Busstider Hammerfest sykehus

Det går minibuss mellom hovedinngangen på sykehuset og hurtigbåtkaia i Hammerfest sentrum som korresponderer med VargsundXpressen til og fra Alta mandag til fredag.
Ankomst Hammerfest sykehus ca. 08:40
Avgang fra sykehuset kl. 16:15

 Busstoppet Fuglenes veikryss ligger 300 meter fra sykehuset.

130 Bybuss Hammerfest (Gjelder ikke 20/6 - 20/8)130 Bybuss Hammerfest (Sommerperiode 20/6 - 20/8)132 Ringrute Strømsnes - Hammerfest - Forsøl

Båtruter i Hammerfest sentrum

Parkering ved Hammerfest sykehus

All parkering på sykehusområdet skal foregå på oppmerkede og skiltede plasser.

Pris kr. 18,- per døgn – Takstgruppe 8802

NB!
Fra 1. juli 2017 øker parkeringsavgiften til kr. 25,- per døgn.


Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Hammerfest sykehus

Praktisk informasjon

Kafeteria

 

Du finner kafeteriaen i sykehuset i første etasje mot sørvest. Her kan du nyte byens fineste utsikt over Sørøysundet mens du nyter en kopp kaffe, en vaffel eller en full middag. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen selv om du ikke kjøper noe å spise eller drikke også.

Kafeteriaen er alltid åpen.

Matservering

Hverdager
08:00 – 13:30

Lørdager, søndager og helligdager
11:45 – 12:30 

Kapellet – det stille rom

 

Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte. Du er velkommen hit, det er alltid åpent. Her kan du finne ro til ettertanke. Du kan tenne lys, lese og be. Kapellet har et godt piano og en cd-spiller. I rommet utenfor finnes aktuell litteratur, salmebøker og bibler.

Kapellet er åpent for alle, uavhengig av tro eller livssyn.

Kapellet ligger på grunnplanet i sykehuset, til venstre når du har passert kafeteriaen. Følg skiltene.

Kiosk

Narvesen har kioskutsalg i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt alle vanlige kioskvarer, samt forskjellige nødvendighetsartikler som du kan få bruk for på sykehuset, som tannbørster, undertøy og toalettartikler – og selvfølgelig lesestoff av alle slag. 

Åpningstider

mandag – fredag
07:30 – 20:00
lørdag
10:00 – 17:00
søndag
11:00 – 17:00

Oversiktskart

 

Pasientverter

Pasientvertordningen ved Hammerfest sykehus er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og frivillighetssentralen i Hammerfest.

Pasientvertene er resepsjonens «forlengede arm» ute på gulvet i hovedvestibylen. De hjelper pasienter og besøkende med å finne fram  til poliklinikker og andre behandlingssteder ved Hammerfest sykehus, og følger dem som ønsker det dit de skal. Pasientvertene kan også bistå med få tak i rullestol og å trille dem som trenger det.

Du finner pasientvertene ved «basestasjonen» deres i hovedvestibylen og ellers rundt omkring på sykehuset. Pasientvertene er lette å kjenne igjen i marineblå uniformer, og de går alltid med navneskilt. Pasientvertene kan nås på telefon 904 12 756

Prestetjenesten

 

Hammerfest sykehus har egen prest. Prestetjenesten er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte. Sykehuspresten heter Karen Lorentzen. Sykehuset har også avtale med byens prester.  De kan tilkalles til tjenester som ikke kan vente, når sykehuspresten ikke er til stede.

Samtale

Sykdom og usikkerhet omkring helse og egen framtid berører dype og grunnleggende livsverdier i oss. Det er ikke en forutsetning at man deler kirkens tro for å få et møte med presten. Utgangspunktet for en samtale kan være når du trenger noen som kan lytte, når du er i en vanskelig livssituasjon, når du vil dele spørsmål som ligger deg på hjertet. Presten skal la samtalen foregå ut fra samtalepartneren sine forutsetninger. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det.
Prestetjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Sykehuspresten kan kontaktes på telefon 78 42 12 88 / 911 82 776

Mer om sykehuspresten

Røyking forbudt

​Det finnes en røykebu på hjørnet øst for hovedinngangen til sykehuset.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegekontoret i Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom for pasienter og pårørende

 
Innerst i kafeteriaen finner du et venterom med behagelige stoler, der du kan hvile og slappe av mens du venter på behandling, undersøkelse eller hjemtransport.

 

Akutt leukemi (blodkreft) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/akutt-leukemi-blodkreft-hammerfestAkutt leukemi (blodkreft) | HammerfestALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiEMPTY
Allergiutredning hos lungespesialist, voksne | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksne-hammerfestAllergiutredning hos lungespesialist, voksne | HammerfestAAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneEMPTY
Antiepileptisk behandling | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/antiepileptisk-behandling-hammerfestAntiepileptisk behandling | HammerfestAAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingEMPTY
Arbeids-EKG | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arbeids-ekg-hammerfestArbeids-EKG | HammerfestAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGEMPTY
Benmargskreft (myelomatose) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-hammerfestBenmargskreft (myelomatose) | HammerfestBAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)EMPTY
Benmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatose-benmargsprove-hammerfestBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve | HammerfestBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveEMPTY
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timarBlodtrykksregistrering i 24 timer[{"Title":"Hammerfest","Department":"Medisinsk avdeling Hammerfest|45fa1cdb-4ed2-4332-b3a6-509a0b65c711","Locations":"Hammerfest sykehus|56624804-dbb9-4f50-bbc4-93defb74e69e","TitleExtension":" , Hammerfest","LocationQueryString":"?sted=hammerfest","FNSPOrganizationNumber":"974795833"},{"Title":"Kirkenes","Department":"Medisinsk avdeling Kirkenes|84743f2f-1f30-4e87-8805-68791cef6366","Locations":"Kirkenes sykehus|4b610349-1b8c-4d6b-ba91-e3d1fff735cb","TitleExtension":" , Kirkenes","LocationQueryString":"?sted=kirkenes","FNSPOrganizationNumber":"974795930"},{"Title":"Karasjok","Department":"Spesialistlegesenteret i Karasjok|a125d480-b5d3-4ccf-bf28-22493a8391df","Locations":"Karasjok helsesenter|0846b6b9-edd0-4ac6-8bd4-673bf40f67e7","TitleExtension":" , Karasjok","LocationQueryString":"?sted=karasjok","FNSPOrganizationNumber":"974285959"}]
DD-behandling | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dd-behandling-hammerfestDD-behandling | HammerfestDDD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)EMPTY
Diabetes type 1 | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/diabetes-type-1-hammerfestDiabetes type 1 | HammerfestDDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1EMPTY
EEG – Elektroencefalografi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eeg-elektroencefalografi-hammerfestEEG – Elektroencefalografi | HammerfestEEEGEEGEEGEEGEMPTY
EKG – Elektrokardiografi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ekg-elektrokardiografi-hammerfestEKG – Elektrokardiografi | HammerfestEEKGEKGEKGEKGEMPTY
Frysebehandling av hud | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-hammerfestFrysebehandling av hud | HammerfestFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudEMPTY
Føflekkfjerning | Med. pol. Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/foflekkfjerning-med-pol-hammerfestFøflekkfjerning | Med. pol. HammerfestFFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkEMPTY
Føflekkreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/foflekkreft-hammerfestFøflekkreft | HammerfestFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreftEMPTY
Gastroskopi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gastroskopi-hammerfestGastroskopi | HammerfestGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopiEMPTY
Hemodialysehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemodialyseHemodialyseHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyse[{"Title":"Hammerfest","Department":"Dialyse Hammerfest|c5ace160-57d5-474a-ab38-646a37bed88b","Locations":"Hammerfest sykehus|56624804-dbb9-4f50-bbc4-93defb74e69e","TitleExtension":", Hammerfest","LocationQueryString":"?sted=hammerfest","FNSPOrganizationNumber":"974795833"},{"Title":"Kirkenes","Department":"Medisinsk avdeling Kirkenes|84743f2f-1f30-4e87-8805-68791cef6366","Locations":"Kirkenes sykehus|4b610349-1b8c-4d6b-ba91-e3d1fff735cb","TitleExtension":", Kirkenes","LocationQueryString":"?sted=kirkenes","FNSPOrganizationNumber":"974795930"},{"Title":"Alta","Department":"Spesialistpoliklinikken i Alta|2d24b6ea-1af5-4996-a9ce-7322c403e0df","Locations":"// Alta - Knudsengården|4eaa0c91-0304-430c-8fa6-ba194a5add16","TitleExtension":", Alta","LocationQueryString":"?sted=alta","FNSPOrganizationNumber":"979873190"},{"Title":"Lakselv","Department":"Dialyse Lakselv|de1cbdbb-59ae-4631-b7de-64cebfff99fb","Locations":"SANKS Lakselv|9b4f4a04-dbc3-4168-b13b-37cc3152a417","TitleExtension":", Lakselv","LocationQueryString":"?sted=lakselv","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Vadsø","Department":"Dialyse Vadsø|b0d28480-4644-4b95-96b0-b9f4e484397e","Locations":"Vadsø helsesenter|b210de3a-8ef7-411d-9acd-dd4d7e1ebcca","TitleExtension":", Vadsø","LocationQueryString":"?sted=vadso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Hjernekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreft-hammerfestHjernekreft | HammerfestHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreftEMPTY
Høyt blodtrykkhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hoyt-blodtrykkHøyt blodtrykkHHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykk[{"Title":"Hammerfest","Department":"Medisinsk avdeling Hammerfest|45fa1cdb-4ed2-4332-b3a6-509a0b65c711","Locations":"","TitleExtension":", Hammerfest","LocationQueryString":"?sted=hammerfest","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Kirkenes","Department":"Medisinsk avdeling Kirkenes|84743f2f-1f30-4e87-8805-68791cef6366","Locations":"Kirkenes sykehus|4b610349-1b8c-4d6b-ba91-e3d1fff735cb","TitleExtension":", Kirkenes","LocationQueryString":"?sted=kirkenes","FNSPOrganizationNumber":"974795930"},{"Title":"Alta","Department":"Spesialistpoliklinikken i Alta|2d24b6ea-1af5-4996-a9ce-7322c403e0df","Locations":"Alta helsesenter|0ec00d3f-9234-4c53-b7be-8fd672aa5a4e","TitleExtension":", Alta","LocationQueryString":"?sted=alta","FNSPOrganizationNumber":"979873190"},{"Title":"Karasjok","Department":"Spesialistlegesenteret i Karasjok|a125d480-b5d3-4ccf-bf28-22493a8391df","Locations":"Karasjok helsesenter|0846b6b9-edd0-4ac6-8bd4-673bf40f67e7","TitleExtension":", Karasjok","LocationQueryString":"?sted=karasjok","FNSPOrganizationNumber":"974285959"}]
Infliximab-behandling | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/infliximab-behandling-hammerfestInfliximab-behandling | HammerfestIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingEMPTY
Insulinbehandling hos voksne | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/insulinbehandling-hos-voksne-hammerfestInsulinbehandling hos voksne | HammerfestIInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingEMPTY
Klinisk nevrologisk undersøkelse | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelse-hammerfestKlinisk nevrologisk undersøkelse | HammerfestKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseEMPTY
Koloskopi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/koloskopi-hammerfestKoloskopi | HammerfestKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopiEMPTY
Kreft – diagnostisk forløp| Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreft-diagnostisk-forlop-hammerfestKreft – diagnostisk forløp| HammerfestKDiagnosalaš geavat - borasdávddaKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpEMPTY
Kronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemi-blodkreft-hammerfestKronisk lymfatisk leukemi (blodkreft) | HammerfestKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiEMPTY
Leddpunksjon | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/leddpunksjon-hammerfestLeddpunksjon | HammerfestLLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneEMPTY
Lungekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lungekreft-hammerfestLungekreft | HammerfestLGeahpesborasdávdaLungekreftLungekreftLungekreftEMPTY
Lymfekreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lymfekreft-hammerfestLymfekreft | HammerfestLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreftEMPTY
Lysbehandling - generell informasjon | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lysbehandling-generell-informasjon-hammerfestLysbehandling - generell informasjon | HammerfestLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingEMPTY
Mage-tarm utredning hos gastroenterolog | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/mage-tarm-utredning-hos-gastroenterolog-hammerfestMage-tarm utredning hos gastroenterolog | HammerfestMMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologEMPTY
Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserørethttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/mage-tarmundersokelse-med-24-timers-ph-og-trykkmaling-i-spiseroretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretEMPTY
Nevroendokrine svulster | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nevroendokrine-svulster-hammerfestNevroendokrine svulster | HammerfestNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterEMPTY
Oksygenbehandling ved klasehodepine | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oksygenbehandling-ved-klasehodepine-hammerfestOksygenbehandling ved klasehodepine | HammerfestOOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineOksygenbehandling ved klasehodepineEMPTY
Psoriasis - skjellfjerning | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psoriasis-skjellfjerning-hammerfestPsoriasis - skjellfjerning | HammerfestPPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningEMPTY
PUVA-behandling | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/puva-behandling-hammerfestPUVA-behandling | HammerfestPPUVA-dikšuPUVA-behandlingPUVA-behandlingPUVA-behandlingEMPTY
Rektoskopi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rektoskopi-hammerfestRektoskopi | HammerfestRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopiEMPTY
Skopiundersøkelse med biopsi | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skopiundersokelse-med-biopsi-hammerfestSkopiundersøkelse med biopsi | HammerfestSSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiSkopiundersøkelse med biopsiEMPTY
Spirometri | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spirometri-hammerfestSpirometri | HammerfestSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometriEMPTY
Spiserørs- og magesekkreft | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreft-hammerfestSpiserørs- og magesekkreft | HammerfestSČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftEMPTY
Søvnsykdommer, CPAP-behandling | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/sovnsykdommer-cpap-behandling-hammerfestSøvnsykdommer, CPAP-behandling | HammerfestSSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingEMPTY
Søvnsykdommer, CPAP-behandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/sovnsykdommer-cpap-behandling-kirkenesSøvnsykdommer, CPAP-behandling | KirkenesSSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingEMPTY
Ultralyd av hjertet | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-hammerfestUltralyd av hjertet | HammerfestUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografiEMPTY
Utredning hudsykdommer | Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utredning-hudsykdommer-hammerfestUtredning hudsykdommer | HammerfestUUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerUtredning hudsykdommerEMPTY

Arrangementer

 • Hjertekurs, Hammerfest

  Dette er et 2- dagers gruppebasert mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

 • Diabetes type 2, Hammerfest

  Dette er et 2-dagers gruppebasert læring- og mestrings kurs for voksne med Diabetes type 2, pårørende er velkommen til å delta sammen med pasienten.

Medisinsk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfestMedisinsk poliklinikk, Hammerfest
Medisinsk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepost-hammerfestMedisinsk sengepost, Hammerfest

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.