Prest, Hammerfest sykehus

Sykehuset har egen prestetjeneste. Prestetjenesten er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte.

Les mer om Prest, Hammerfest sykehus

Prest, Hammerfest sykehus

Sykehuset har også avtale med byens prester. De kan tilkalles til tjenester som ikke kan vente, når sykehuspresten ikke er til stede. Ring alltid sykehuspresten først.

Portrettbilde av Karen Lorentzen
Sykehusprest Karen Lorentzen

Sykehusprest Karen Lorentzen jobber i prestetjenesten mandag - torsdag.
Hun har kontor i 2. etasje i fløy Ø

Karen Lorentzen
Sykehusprest
T 78 42 12 88 | M 911 82 776 | karen.lorentzen@finnmarkssykehuset.no


 
Portrettbilde av Ingvill Ulveseth
Diakon Ingvill A. Ulveseth

Diakon Ingvill A. Ulveseth jobber i prestetjenesten på fredager.
Hun har kontor i 4. etasje i fløy S (Medisinsk sengepost D)

Ingvill A. Ulveseth
Diakon
T 78 42 14 08 | Ingvill.Anette.Ulveseth@finnmarkssykehuset.no

Samtale

Sykdom og usikkerhet omkring helse og egen framtid berører dype og grunnleggende livsverdier i oss. Det er ikke en forutsetning at man deler kirkens tro for å få et møte med presten. Utgangspunktet for en samtale kan være når du trenger noen som kan lytte, når du er i en vanskelig livssituasjon, når du vil dele spørsmål som ligger deg på hjertet. Presten skal la samtalen foregå ut fra samtalepartneren sine forutsetninger. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Kirkelige handlinger

Sykehusprestene forretter kirkelige handlinger som dåp, nattverd og skriftemål, gudstjenester og andakter, vielse, syning, minnestund og gravferd.  Presten kan sammen med familien medvirke ved en andaktsstund eller samvær kort tid etter et dødsfall, før den døde legges i kiste.

Ulykker og katastrofer

En viktig del av prestetjenestens arbeid er støtte og hjelp til pasienter og pårørende ved ulykker og sykdom. Det gjelder både de "små" ulykker som ikke kommer i media, og større ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig samarbeid

Prestetjenesten skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre faggrupper ved sykehuset. Tverrfaglig samarbeid skjer ved undervisning, veiledning, samtaler. Presten deltar på tverrfaglige møter, og er medlem i Klinisk etikk-komité, Helse Finnmark

Andre tros- og livssynssamfunn

Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det.
Prestetjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Hvordan få kontakt med sykehuspresten

Sykehuspresten går ikke ubedt inn på sykerommene. Personalet kan hjelpe til med å formidle kontakt med presten. Du kan også selv kontakte presten på telefon, på kontoret eller på e-post:

  

Kapellet – det stille rom

 

Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte. Du er velkommen hit, det er alltid åpent. Her kan du finne ro til ettertanke. Du kan tenne lys, lese og be. Kapellet har et godt piano og en cd-spiller. I rommet utenfor finnes aktuell litteratur, salmebøker og bibler.

Kapellet er åpent for alle, uavhengig av tro eller livssyn.

Kapellet ligger på grunnplanet i sykehuset, til venstre når du har passert kafeteriaen. Følg skiltene.

Kontakt

Oppmøtested
Presten har kontor i 2. etasje i fløy Ø
Telefon
Sykehusprest: T 78421288 | M 91182776 Diakon: T 78421408
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehuspresten
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Hammerfest sykehus
Besøksadresse
Sykehusveien 35(Google maps)
9601 Hammerfest
Telefon
78421000
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.