Prest, Hammerfest sykehus

Sykehuset har egen preste- og samtaletjeneste. Dette er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte.

Les mer om Prest, Hammerfest sykehus

Prest, Hammerfest sykehus

Preste- og samtaletjenesten består av sykehusprest Karen Lortentzen og ikke-religiøs samtalepartner Kirsti Eriksen. Kirsti er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber til vanlig som sykepleier på medisinsk avdeling. Hun er hovedsakelig tilgjengelig på onsdager, men er også mulig å tilkalle på andre tidspunkt.Sykehusprest Karen Lorentzen jobber i preste- og samtaletjenesten mandag - torsdag.

Sykehuset har også avtale med byens prester. De kan tilkalles til tjenester som ikke kan vente, når preste- og samtaletjenesten ikke er tilgjengelig. Ring alltid preste- og samtaletjenesten først.

Sykehusprest Karen og samtalepartner Kirsti

Karen Lorentzen

Sykehusprest,  kontor i 2. etasje i fløy Ø. 
T 78 42 12 88 | M 911 82 776 | karen.lorentzen@finnmarkssykehuset.no

Kirsti Eriksen

Ikke-religiøs samtalepartner
Telefonnummer lanseres senere.


Samtale

Sykdom og usikkerhet omkring helse og egen framtid berører dype og grunnleggende livsverdier i oss. Det er ikke en forutsetning at man deler kirkens tro for å få et møte med presten. Utgangspunktet for en samtale kan være når du trenger noen som kan lytte, når du er i en vanskelig livssituasjon, når du vil dele spørsmål som ligger deg på hjertet. Presten skal la samtalen foregå ut fra samtalepartneren sine forutsetninger. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Kirkelige handlinger

Sykehuspresten forretter kirkelige handlinger som dåp, nattverd og skriftemål, gudstjenester og andakter, vielse, syning, minnestund og gravferd.  Presten kan sammen med familien medvirke ved en andaktsstund eller samvær kort tid etter et dødsfall, før den døde legges i kiste.

Ulykker og katastrofer

En viktig del av preste- og samtaletjenestens arbeid er støtte og hjelp til pasienter og pårørende ved ulykker og sykdom. Det gjelder både de "små" ulykker som ikke kommer i media, og større ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig samarbeid

Preste- og samtaletjenesten skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre faggrupper ved sykehuset. Tverrfaglig samarbeid skjer ved undervisning, veiledning, samtaler. Presten deltar på tverrfaglige møter, og er medlem i Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset.

Andre tros- og livssynssamfunn

Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det.
Preste- og samtaletjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Hvordan få kontakt med sykehuspresten

Sykehuspresten går ikke ubedt inn på sykerommene. Personalet kan hjelpe til med å formidle kontakt med presten. Du kan også selv kontakte presten på telefon, på kontoret eller på e-post.

  

Kapellet – det stille rom

 

Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte. Du er velkommen hit, det er alltid åpent. Her kan du finne ro til ettertanke. Du kan tenne lys, lese og be. Kapellet har et godt piano og en cd-spiller. I rommet utenfor finnes aktuell litteratur, salmebøker og bibler.

Kapellet er åpent for alle, uavhengig av tro eller livssyn.

Kapellet ligger på grunnplanet i sykehuset, til venstre når du har passert kafeteriaen. Følg skiltene.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Presten har kontor i 2. etasje i fløy Ø
Telefon
Sykehusprest: T 78 42 12 88 | M 91 18 27 76
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehuspresten
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Hammerfest sykehus
Besøksadresse
Sykehusveien 35(Kart)
9601 Hammerfest
Besøkstider
Se de ulike avdelingene for besøkstider. Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00
Fant du det du lette etter?