Spesialistlegesenteret i Karasjok

Spesialistlegesenteret har faste tilbud og ambulerende spesialister. Senteret tar imot pasienter fra hele Finnmark, men gir spesielt et tilbud til pasienter med samisk bakgrunn og har samisktalende personell. I den faste staben inngår leger, sykepleiere, audiograf og sekretærer.

Les mer om Spesialistlegesenteret i Karasjok

Spesialistlegesenteret i Karasjok

Avdelingsleder: Ellen Inga Norvang

Faste tilbud

Indremedisiner

(hjerte/mage/tarm)

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med hjertesykdommer og sykdommer i mage tarm. Belastnings-EKG, ultralydundersøkelser (hjerteultralyd/ekko, ultralyd av bukorganer og hovedpulsåre, ultralyd av halskar, ultralyd av skjoldbruskkjertel), spirometri, gastroskopi og koloskopi m.v.

Røntgen

Radiograf ambulerer fra Hammerfest. Det tas skjellett- og lungerøntgen. Undersøkelsen utføres i Karasjok bildene tolkes og diagnostiseres av radiolog i Hammerfest. Alle røntgenhenvisninger sendes fra primærlegen/fastlegen til røntgenavdelinga ved Klinikk Hammerfest. De setter opp time og sender ut innkallingsbrev til de pasientene som skal ta røntgen i Karasjok.

Hudlege

Utreder og behandler hudlidelser medikamentelt og kirurgisk. Følger opp pasienter som har vært behandlet på sykehus. Hudlegen har tett oppfølging av pasienter med kroniske hudlidelser. Hudlege og sykepleiere følger opp pasienter som får lysbehandling, utfører småkirurgiske inngrep og ulike hudtester. Epitest og prikktesting. Lysbehandling - tilbud til pasienter med kroniske hudlidelser, utføres daglig. UVA og UVB/ universal og lokalbehandling.
Lysbehandling rekvireres av hudspesialist. Hudlegen er fast i Karasjok, med ambulering til Alta og Hammerfest.

Vi tilbyr infusjonsbehandling til ms-pasienter, hudpasienter, revmatologiske pasienter og mage-/tarmpasienter.


Høresentral med audiograf

Hørselsutredning og tilpasning/oppfølging av høreapparater.

Ambulerende tilbud

(Spesialister som regelmessig behandler pasienter på et annet behandlingssted enn der de har sitt faste arbeid, kalles ambulerende.)

Øre-nese-hals-spesialist

Utredning av alle typer ØNH-sykdommer med blant annet microscopi, endoskopi og prikktest. Alle typer kirurgiske behandlinger som kan gjøres i lokalanestesi, f.eks drenbehandling, polyppevulsjon, responering av nesefractur, fjerning av føflekker i øre-nese-halsregionen.

Revmatolog

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med sykdommer i ledd/muskler.

Gynekolog fra Hammerfest sykehus

Utreder og behandler underlivssykdommer hos kvinner. Følger opp gravide og har etterkontroll og oppfølging av pasienter som har vært behandlet på sykehuset.

Barnelege fra Hammerfest sykehus

Utreder, henviser videre og følger opp pasienter som har vært til behandling på sykehus. Utfører ulike allergitester og kan gjøre spirometri på større barn.

Lungelege

Lungelegen utreder, behandler og følger opp pasienter med kroniske lungelidelser. Lungelegen kommer til Karasjok to uker i året.


Se ambuleringsplan for Spesialistlegesenteret i Karasjok

 

Vi bygger Samisk Helsepark - du kan lese om byggeprosessen, utviklingen og tilbudene som kommer på byggeprosjektets egne side.


Samisk Helsepark

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Sámi Klinihkka, Ávjovárgeaidnu 180, 9730 Karasjok

Telefon
78 46 60 00 / 78 46 87 70
mandag - fredag 08:00 – 15:30
Postadresse
Finnmarssykehuset
Spesialistlegesenteret / Spesialistadoavtterguovddáš
Postboks 255
9735 Kárásjohka / Karasjok

Allergiutredning hos lungespesialist, voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksne
Arbeids-EKGhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Blodsukkermålinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodsukkermalingBlodsukkermålingBBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermåling
Blodtrykksmålinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodtrykksmalingBlodtrykksmålingBBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmåling
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timer
EKG – Elektrokardiografihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ekg-elektrokardiografiEKG – ElektrokardiografiEEKGEKGEKGEKG
Framfall av livmor - operasjon | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/framfall-av-livmor-operasjon-karasjokFramfall av livmor - operasjon | KarasjokFFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjon
Framfall av skjede/livmor | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/framfall-av-skjedelivmor-karasjokFramfall av skjede/livmor | KarasjokFFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmor
Gastroskopihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gastroskopiGastroskopiGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Gynekologisk undersøkelse | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-karasjokGynekologisk undersøkelse | KarasjokGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Høreapparattilpasninghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/horeapparattilpasningHøreapparattilpasningHHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasning
Høyt blodtrykkhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hoyt-blodtrykkHøyt blodtrykkHHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykk
Sterilisering av kvinner | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/sterilisering-av-kvinner-karasjokSterilisering av kvinner | KarasjokSSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinner
Tonsillectomi - fjerning av mandler, barn | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tonsillectomi-fjerning-av-mandler-barn-karasjokTonsillectomi - fjerning av mandler, barn | KarasjokTFjerning av mandler hos barn, TonsillectomiFjerning av mandler hos barn, TonsillectomiFjerning av mandler hos barn, TonsillectomiFjerning av mandler hos barn, Tonsillectomi
Urinsyregikthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/urinsyregiktUrinsyregiktUUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregikt
Utstående ører - operasjon | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utstaende-orer-operasjon-karasjokUtstående ører - operasjon | KarasjokUUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjon
Øredreninnleggelse hos barn | Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oredreninnleggelse-hos-barn-karasjokØredreninnleggelse hos barn | KarasjokØØredreninnleggelse, barnØredreninnleggelse, barnØredreninnleggelse, barnØredreninnleggelse, barn

Røntgen, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/spesialistlegesenteret-i-karasjok/rontgen-karasjokRøntgen, Karasjok

Fant du det du lette etter?