Akuttmedisinsk avdeling, Kirkenes

Akuttavdelingen består av intensiv-, anestesi-, operasjonsenhet og akuttmottak.

Les mer om Akuttmedisinsk avdeling, Kirkenes

Akuttmedisinsk avdeling, Kirkenes


Avdelingsleder Geir Braathu

Intensivenheten har kirurgisk og medisinsk intensivbehandling, i tillegg til overvåkning etter operasjon.

Anestesienhetens hovedoppgave er å overvåke og bedøve pasienter som opereres. Videre rykker enheten ut ved ustabile pasienter, skade, ulykker og hjertestans. Enheten er også behjelpelig med venekanylesetting.

AMK tar i mot medisinske nødmeldinger og koordinerer ambulansetjenesten fra hele fylket.

Akuttmottaket tar i mot alle øyeblikkelig-hjelp-innleggelser på sykehuset og har også felles akuttmottak med legevakta i Sør-Varanger kommune på kveld, natt og i helgene.

Kontakt

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Akuttmedisinsk avdeling
Dr. Palmstrøms vei 15
9900 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Dr. Palmstrøms vei 15(Google maps)
9915 Kirkenes
Telefon
78973000

Akuttmottaket, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/akuttmottak-kirkenesAkuttmottaket, Kirkenes
Intensiv, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenesIntensiv, Kirkenes
Operasjon, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/operasjon-kirkenesOperasjon, Kirkenes
Preoperativ poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/preoperativ-poliklinikk-kirkenesPreoperativ poliklinikk, Kirkenes

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.