Avdeling ReHabilitering

Avdeling ReHabilitering tar inn pasienter fra hele Finnmark og kan tilby et bredt spekter av individuelt tilpassede og høyt spesialiserte rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Les mer om avdelingen

Avdeling ReHabilitering

Avdelingsleder Kari Beate Engseth

Sykdommer eller skader kan være medfødt, eller oppstå senere i livet. Noen mennesker har vanskelig for å bevege seg, mens andre kan ha mistet viktige sanser. Avhengig av hvilke omgivelser personen befinner seg i, kan dette resultere i større eller mindre vanskeligheter med å mestre daglige aktiviteter, samt redusere personens muligheter til å være en sosial og aktiv deltaker i samfunnet. Habilitering og rehabilitering omfatter alle tiltak som må til for at personen skal mestre sin hverdag best mulig. Habiliteringsbegrepet brukes der sykdom/skade har oppstått tidlig i livet, rehabilitering brukes når sykdom eller skade oppstår senere i livet.

Spesialisthelsetjenesten kan bistå når funksjonshemmingen er alvorlig eller sammensatt, og av en slik karakter at det lokale hjelpeapparat har behov for hjelp til utredning eller tilrettelegging. Enhetene innehar ulik kompetanse, og benytter ulike arbeidsmetoder. Dette gjør det mulig å tilby individuelt tilpasset hjelp både til personen selv, pårørende og lokalt hjelpeapparat.

Habiliteringstjenesten for voksne

Habiliteringstjenesten for voksne er en ambulant spesialisttjeneste for personer med utviklingshemming og sammensatte funksjonsvansker. Tjenesten har spesiell kompetanse i forhold til arbeid med utfordrende atferd, og skal kobles inn i saker hvor det vurderes å benytte makt eller tvang. Tjenesten kan også bistå i forhold til diagnostisering.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Flere av ReHab-enhetene ambulerer, som vil si at de reiser ut til pasienten. De kan bidra til å målrette og organisere arbeidet som skal gjøres lokalt gjennom utredning, kartlegging, faglige vurderinger, veiledning, diskusjoner, undervisning og opplæring. De kan tillegg være en informasjons- og ressursbase med kunnskap om habiliterings- og rehabiliteringstilbud andre steder i landet. ART jobber for at voksne med en funksjonshemming skal få et forutsigbart og koordinert tilbud. Teamet blir ofte koblet inn når sammensatte problemstillinger krever godt samarbeid mellom flere ulike hjelpere, personen selv og pårørende. Utgangspunktet for rehabiliteringstilbudet er personens egne ønsker og mål.

Enhet for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR)

FMR har ni senger i et eget tun på Kirkenes sykehus. Vi tilbyr spesialisert rehabilitering etter sykdom eller skade, som hjerneslag og andre skader i sentralnervesystemet. Fagfolk med spesiell kompetanse sørger for å tilpasse og planlegge oppholdet slik at det gir best mulig utbytte for den enkelte. I tillegg til rehabiliteringsopphold (fire – åtte uker), tilbys vurderingsopphold (inntil 14 dager).

Henvisning

For at avdelingen skal involveres i en konkret sak, trenger vi en formell henvisning underskrevet av lege. Henvisningen bør være tverrfaglig diskutert, og inneholde en best mulig beskrivelse av problemstillingen, hva det ønskes hjelp til og hva som eventuelt allerede er igangsatt av tiltak for pasienten. Ta gjerne kontakt for å drøfte saken før søknaden skrives. Det skal benyttes egne skjema, se Inntaksteam sin side under.


Inntaksteam Rehabilitering og habilitering

Kontaktinformasjon

Telefon
78 97 53 80
mandag - fredag 08 – 15:30
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Habilitering og rehabilitering
PB 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Kart)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Brannskade - fysioterapihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brannskade-fysioterapiBrannskade - fysioterapiBBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapi
Brannskade - rehabiliteringhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brannskade-rehabiliteringBrannskade - rehabiliteringBBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandling
CFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/cfsme-kronisk-utmattelse-hos-voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksne
Droppfinger/malletfingerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/droppfingermalletfingerDroppfinger/malletfingerDDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfinger
Funksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade, innleggelsehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/funksjonsvurdering-etter-ervervet-hjerneskade-innleggelseFunksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade, innleggelseFRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurdering
Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskadehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskadeFørerkortvurdering etter ervervet hjerneskadeFRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurdering
Gangtest | fysio. ergo. Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gangtestGangtest | fysio. ergo. KirkenesGGangtestGangtestGangtestGangtest
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksne
Helse I Arbeidhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/helse-i-arbeidHelse I ArbeidHHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeid
Hjerneslag - rehabilitering, innleggelsehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjerneslag-rehabilitering-innleggelseHjerneslag - rehabilitering, innleggelseHRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - Hjerneslag
Hofteleddsdysplasi - fysioterapihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hofteleddsdysplasi-fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapi
Hofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilganghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-ovelser-ved-lateral-tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgang
Kneproteseoperasjon - øvelserhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kneproteseoperasjon-ovelserKneproteseoperasjon - øvelserKKneproteseoperasjon - øvelserKneproteseoperasjon - øvelserKneproteseoperasjon - øvelserKneproteseoperasjon - øvelser
Krystallsyke - Epleys manøverhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/krystallsyke-epleys-manoverKrystallsyke - Epleys manøverKEpleys manøver ved krystallsykeEpleys manøver ved krystallsykeEpleys manøver ved krystallsykeEpleys manøver ved krystallsyke
Lårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/larhalsbruddlarbensbrudd-ovelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelser
Rehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskadehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/rehabilitering-kognitive-folgevirkninger-ved-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kognitive følgevirkninger ved ervervet hjerneskadeRRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følgerRehabilitering - Ervervet hjerneskade, kognitive følger
Skulderlidelserhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skulderlidelserSkulderlidelserSSkulderlidelserSkulderlidelserSkulderlidelserSkulderlidelser
Spise- og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spise-og-svelgeundersokelse-dysfagiundersokelseSpise- og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)SBorran- ja njiellaniskkadeapmi (dysfagiijaiskkadeapmi)Spise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)Spise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)Spise‐ og svelgeundersøkelse (dysfagiundersøkelse)
Tennis- og golfalbuehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tennis-og-golfalbueTennis- og golfalbueTTennis og golfalbueTennis og golfalbueTennis og golfalbueTennis og golfalbue
Øvelser etter hofteproteseoperasjon, bakre tilganghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ovelser-etter-hofteproteseoperasjon-bakre-tilgangØvelser etter hofteproteseoperasjon, bakre tilgangØHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgang

Ambulant rehabiliteringsteamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/ambulant-rehabilitering-kirkenesAmbulant rehabiliteringsteam
Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fysio-ergoterapi-og-ernering-kirkenesFysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkenes
Habiliteringstjenesten for voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/voksenhabilitering-kirkenesHabiliteringstjenesten for voksne
Inntaksteam rehab. & hab.https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/inntaksteam-hab-rehab-kirkenesInntaksteam rehab. & hab.
Koordinerende enhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/koordinerende-enhetKoordinerende enhet
Læring og mestring Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/lering-og-mestring-kirkenesLæring og mestring Kirkenes
Rehabilitering, døgnenhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fmr-kirkenesRehabilitering, døgnenhetFysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR)

Fant du det du lette etter?