Ambulant rehabiliteringsteam

Vi reiser ut til deg som har en ervervet skade, eller kronisk sykdom, og som har behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i rehabiliteringsprosessen. Vi kan komme hjem til deg, møte deg på et sykehus, eller være med på møter i kommunen. Vi samarbeider med andre spesialister og hjelpere i kommunen der du bor.


Når noen blir syk eller skadet påvirkes også andre rundt personen. Derfor er det vanlig at vi også snakker med andre i ditt nærmiljø, som familie, nære venner eller arbeidskolleger. Vi reiser over hele Finnmark, og jobber i kommunene både i øst- og vestfylket.

Fra venstre: Are Dragland, Therese Ingilæ, Åsa Wikman, Janne Wik og Berit Malmo.
 
Les mer om Ambulant rehabiliteringsteam

Ambulant rehabiliteringsteam

Hvem kan få hjelp fra oss?

Målgruppen er ikke begrenset til enkelte diagnoser.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) bistår voksne med funksjonssvikt som gir langvarige og sammensatte problemer. Disse problemene kan oppstå på ulike områder, som for eksempel i nære relasjoner, på arbeidsplassen, på skolen, eller i fritiden. Pårørende og hjelpeapparatet rundt personen kan også få støtte og veiledning fra oss.

Hva gjør vi?

Vi legger til rette for samarbeid mellom ulike faginstanser på tvers av profesjoner, etater og nivåer, slik at tilgjengelig kompetanse brukes til beste for deg som trenger hjelp.

Arbeidet i enkeltsaker kan innebære:

  • Kartlegging i forkant av rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten - mer målrettede opphold kan gjøre din og fagfolkenes innsats mer effektiv og hensiktsmessig.
  • Vi kan ha kontakt med deg, være diskusjonspartner, veilede og følge deg mellom ulike deler av hjelpeapparatet for å bidra til kontinuitet og sammenheng i din rehabiliteringsprosess.
  • Kartlegging, veiledning, tilrettelegging og oppfølging i forhold til tilbudet i kommunen der du bor.
  • Bistand og veiledning i forbindelse med utarbeiding av Individuell Plan.

  • Utarbeiding og gjennomføring av opplæringstiltak, til deg, pårørende og ansatte i kommunene.

Mer om ambulante rehabiliteringstjenester

ART ble startet som prosjekt høsten 1996, og ble et fast tilbud i Finnmarkssykehuset fra 1999.

Alle helseforetak i Nord-Norge har et ART. For å samarbeide om å utvikle gode tjenester i hele regionen er det opprettet et Regionalt Nettverk for ART i Nord-Norge.

Kontakt oss:

Alle kan ta kontakt med oss i ART for å spørre om råd eller diskutere rehabilitering, men hvis vi skal gå dypere inn i en sak og arbeide videre med rehabiliteringstilbudet til en bestemt person, trenger vi en formell søknad underskrevet av en lege.

Søknader sendes til avdelingens felles inntaksteam.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ambulant rehabiliteringsteam holder til i 3. etasje i fløy D3 sør.
Telefon
78 97 54 08 / 78 97 53 80
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Klinikk Kirkenes
Ambulant rehabiliteringsteam
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Kart)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Fant du det du lette etter?