Rehabilitering, døgnenhet

Enhet for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) er en døgnavdeling med seks senger. Målgruppen er voksne med hjerneslag eller følgetilstander etter hode- og ryggmargsskader, som har behov for tverrfaglig og helhetlig tilnærming.

Pasienter og pleiere spiller boccia utendørs
 
 
Les mer om Rehabilitering, døgnenhet

Rehabilitering, døgnenhet

Døgnavdelingens oppgaver er blant annet å

  • Kartlegge pasientens fysiske, kognitive, psykiske og sosiale situasjon
  • Diagnostisere
  • Behandle
  • Igangsette tverrfaglige rehabiliteringstiltak

Vi arbeider tett tverrfaglig og sammen med pasienten lages det en plan for oppholdet. FMR legger vekt på et nært samarbeid med pasientens nærmeste og det kommunale hjelpeapparatet.

Typer opphold

Vurderingsopphold

Kort varighet, inntil to uker. For utredning av spesifikke problemstillinger og/eller vurdering av rehabiliteringsmuligheter.

Rehabiliteringsopphold

Varighet ca. fire - åtte uker, avhengig av problemstilling. Rehabilitering i tidlig fase etter skade. Ofte stort fokus på gjenopptrening av funksjoner.

Rehabiliteringsopphold i senfase

Varighet inntil fire uker, avhengig av problemstilling. Dette er rehabiliteringsopphold lengre tid etter skade (evt. år). Pasienten har levd med skaden en stund, og ønsker gjerne bistand for å kunne delta i konkrete aktiviteter eller beholde/gjenoppta tidligere roller.

Søknad / henvisning

Henvisning må komme fra lege. 
Søknader sendes til avdelingens felles inntaksteam.


Pasientguider


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Døgnenheten holder til i 3. etasje i fløy C.
Telefon
78 97 53 84 (enhet) / 78 97 53 81 (enhetsleder)
mandag - fredag 08 – 15:00
For kontakt i helgene, ring enheten
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
FMR – Fysikalsk medisin og rehabilitering
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Kart)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 97 50 00

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Funksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade, innleggelsehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/funksjonsvurdering-etter-ervervet-hjerneskade-innleggelseFunksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade, innleggelseFRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, funksjonsvurdering
Hjerneslag - rehabilitering, innleggelsehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjerneslag-rehabilitering-innleggelseHjerneslag - rehabilitering, innleggelseHRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - HjerneslagRehabilitering - Hjerneslag

Fant du det du lette etter?