Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkenes

Ved Enhet Kliniske servicefunksjoner gis det tilbud til inneliggende og polikliniske pasienter.
Les mer om Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkenes

Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkenes

Behandling gis til pasienter på medisinsk avdeling, kirurgi/ortopedi og føde/gynekologi, akuttmedisin og rehabilitering.

Fysio- og ergoterapeutene har lokaler i plan 3, mens klinisk ernæringsfysiolog holder til i poliklinikken i plan 2 (hovedetasje). Vi har behandlingsrom tilpasset det meste av trening, både tredemølle og oppheng, mulighet for kognitiv testing, samt et treningskjøkken.

Terapeutenes oppgaver er undersøkelse og behandling av pasienter, vurdering av behov for hjelpemidler- og tilpassing av dem, bidra med informasjon og veiledning til pasienter og pårørende, undervisning av studenter og annet helsepersonell, samt forskjellig fagutviklingsarbeid.

Enheten har et nært tverrfaglig samarbeid med leger, pleiere og annet personale på sykehuset. Terapeutene har også undervisning for pasienter og pårørende på Lærings- og mestringssenteret

Ved Enhet Kliniske servicefunksjoner gir vi i hovedsak behandlingstilbud til følgende målgrupper:

 • Hjerneslag og andre nevrologiske lidelser
 • Traumatisk hodeskade
 • Hjerte- og karsykdom
 • Lungesykdom
 • Demens
 • Kreft
 • Lymfødem
 • Alvorlig syke og døende
 • Nyfødte og mødre
 • Ortopediske og kirurgiske pasienter
 • Muskel- og skjelettlidelser
 • Intensivpasienter

Ergoterapeuten utfører:

 • Kartlegging og trening av kognitive funksjoner
 • Utforming og tilpasning av enklere ortoser (skinner) og håndtreningsprogram, både for inneliggende og polikliniske pasienter.
 • Kartlegging og trening av aktiviteter i dagliglivet.
 • Kartlegging og ergonomisk tilrettelegging av hjemmeforhold.
 • Bestilling, tilpasning og opptrening i bruk av hjelpemidler.

Fysioterapeuten utfører:

 • Undersøkelse og behandling av pasienter med hjerneslag, hodeskade, Parkinsons sykdom, MS og andre nevrologiske lidelser.
 • Undersøkelse og behandling etter kne- og hofteproteseoperasjon.
 • Informasjon og opptrening til pasienter med hjerteinfarkt/hjerteopererte.
 • Lungefysioterapi.
 • Barselinformasjon.
 • Behandling av nyfødte med blant annet klumpfot, torticollis og plexus brachialisskade.
 • Kreftrelatert veiledning, smertebehandling og lymfødembehandling.
 • Mobilisering og opptrening av pasienter på intensivenheten.
 • Palliativ behandling.

Klinisk ernæringsfysiolog utfører:

 • Undersøkelse, diagnosesetting og veiledning om forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander som påvirker blant annet kroppens omsetning og behov for næringsstoffer. 
 • Kartlegging og vurdering av behovet til pasienten ut ifra deres sykehistorie, høyde, vekt og blodprøver.
 • Anbefaling om behandling, som f.eks. justering av kostholdet, oppstart av spesialkost, næringsdrikke eller intravenøs ernæring.
 • Behandling av pasienter med sykdommer eller tilstander som er relatert til kosthold og ernæring.
 • Utarbeiding av ernæringsplaner og sondeplaner.
 • Gir opplæring til pasienter og deres pårørende. 

Håndskadepoliklinikk

Vi tilbyr tverrfaglig undersøkelse ved håndproblemer av ulik karakter. Målgruppen for tilbudet er i hovedsak pasienter som er henvist til kirurgisk eller medisinsk poliklinikk, med skader eller plager i hånden.
Tilbudet innebærer undersøkelse og behandling av ergoterapeut i tillegg til formidling av informasjon. Hovedmålet er å gjøre pasienten bedre rustet til å drive egentrening og forebygge komplikasjoner, gjennom spesialisert oppfølging.

Lymfødempoliklinikk

Vi tilbyr undersøkelse og behandling av lymfødem, samt behandling av andre former for ødem. Målsetning er at pasienten skal kunne mestre å leve med sitt lymfødem så selvstendig som mulig. Bedre mestringsevne og øke eller vedlikeholde aktivitetsnivå, samt gi pasienten god informasjon og innsikt i egne plager. Fokus for oppfølging ved Klinikk Kirkenes er utredning, informasjon, samarbeid med aktuell kommune og intensivbehandling gjennom KFLs (komplett fysikalsk lymfødembehandling) prinsipper. Intensivbehandlingens hensikt er å redusere hevelsens volum, redusere smerter, stimulere til egenbehandling og kontroll av lymfødemet.Pasientguider


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Fysioterapi og ergoterapi holder til i 3. etasje i fløy C3 sør. Klinisk ernæringsfysiolog holder til i poliklinikken i 2. etasje.

Telefon
Fysioterapeut: 78 97 54 33 | Ergoterapeut: 78 97 54 36 | Klinisk ernæringsfysiolog: 78 97 54 38
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Fysioterapi og ergoterapi
PB 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Kart)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

 • Sjelesorg og samtale
 • Nattverd
 • Dåp
 • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Droppfinger/malletfingerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/droppfingermalletfingerDroppfinger/malletfingerDDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfingerDroppfinger/malletfinger
Gangtest | fysio. ergo. Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gangtestGangtest | fysio. ergo. KirkenesGGangtestGangtestGangtestGangtest
Hofteleddsdysplasi - fysioterapihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hofteleddsdysplasi-fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapiHofteleddsdysplasi - fysioterapi
Hofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilganghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-ovelser-ved-lateral-tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser ved lateral tilgang
Kneproteseoperasjon - øvelserhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kneproteseoperasjon-ovelserKneproteseoperasjon - øvelserKKneproteseoperasjon - øvelserKneproteseoperasjon - øvelserKneproteseoperasjon - øvelserKneproteseoperasjon - øvelser
Krystallsyke - Epleys manøverhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/krystallsyke-epleys-manoverKrystallsyke - Epleys manøverKEpleys manøver ved krystallsykeEpleys manøver ved krystallsykeEpleys manøver ved krystallsykeEpleys manøver ved krystallsyke
Lårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/larhalsbruddlarbensbrudd-ovelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelserLårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelser
Skulderlidelserhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skulderlidelserSkulderlidelserSSkulderlidelserSkulderlidelserSkulderlidelserSkulderlidelser
Tennis- og golfalbuehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tennis-og-golfalbueTennis- og golfalbueTTennis og golfalbueTennis og golfalbueTennis og golfalbueTennis og golfalbue
Øvelser etter hofteproteseoperasjon, bakre tilganghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ovelser-etter-hofteproteseoperasjon-bakre-tilgangØvelser etter hofteproteseoperasjon, bakre tilgangØHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgangHofteproteseoperasjon - øvelser - bakre tilgang

Fant du det du lette etter?