Inntaksteam rehabilitering og habilitering

Alle henvisninger til Habiliteringstjenesten for voksne, Ambulant rehabiliteringsteam og døgnenheten blir behandlet i felles inntaksteam.
Les mer om Inntaksteam rehabilitering og habilitering

Inntaksteam rehabilitering og habilitering

Henvisninger må være underskrevet av lege, f.eks. din fastlege eller en lege på sykehus. Inntaksteamet er sammensatt av lege, enhetsledere, psykolog og kontorfaglig ansvarlig. Vi behandler vanligvis henvisninger hver tirsdag.

Ut i fra situasjonen og ønsker og behov som beskrives i henvisningen, vil inntaksteamet gjøre en faglig og ressursmessig vurdering, og tilby de tjenester som virker mest hensiktsmessig for deg. Dersom grunnlaget det søkes på er uklart eller mangelfullt beskrevet, må vi innhente mer opplysninger for å kunne vurdere søknaden.


Henvisninger sendes elektronisk eller til vår postadresse (under).Kontaktinformasjon

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Inntaksteam, Avdeling for ReHabilitering
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Kart)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00
Fant du det du lette etter?