Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

Habilitering er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. HAVO utreder og behandler pasienter fra 18 år med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet.
Les mer om Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

HAVO er tverrfaglig sammensatt med vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sexolog, samisk rådgiver, lege og nevropsykolog.

Målgruppe


Personer med medfødt eller tidlig ervervet skade i form av sammensatte utfordringer eller funksjonsvansker som trenger spesialisert habilitering. Personer kan ha kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og / eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, autisme eller ulike syndromer. Noen personer i målgruppa har ingen kognitiv svikt, men andre komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte vansker.

Arbeid i enkeltsaker kan innebære

  • Utredning
  • Diagnostisering
  • Planlegging og iverksetting av spesialisert habilitering
  • Språk og kommunikasjon
  • Demens ved utviklingshemming
  • Atferdsvansker ved utviklingshemming og autisme

Utredningen kan blant annet innebære nevropsykologiske undersøkelser, somatisk undersøkelse, kartlegging av praktiske ferdigheter og intervjuer med personen selv, pårørende og nærpersoner. Arbeidet vårt foregår oftest der personen bor i sin hjemkommune, men kan også foregå poliklinisk.

Vurdering/bistand i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 går inn som en vesentlig del av arbeidsoppgavene.

Veiledning/oppfølgning 

Resultater av utredningen blir (etter avtale) muntlig presentert for personen selv og for aktuelle samarbeidspersoner/ nærpersoner og pårørende. Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist. Råd og veiledning gis etter hvilke resultater av utredningen som fremkommer. Det kan gi mer riktig behandling/tiltak både til personen selv, tilrettelegging og miljøarbeid. Ut fra behov og aktuelle problemstillinger, kan vi gi veiledning til nærpersoner, støttesamtaler med personen selv, deltakelse i ansvarsgruppe, deltakelse i utarbeidelse av individuell plan, rådgivning til andre involverte instanser, undervisning med mer.

Habiliteringstjenesten tilbyr kurs for å styrke kompetansen innen habilitering i kommunene.

Henvisningsrutine til HAVO

Nyttig informasjon

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming Nettverk funksjonshemmet seksualitet samlivStiftelsen SOR

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Habiliteringstjenesten for voksne holder til i 3. etasje i fløy D3 sør.
Telefon
78 97 54 18
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Voksenhabiliteringen
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Kart)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksne

Fant du det du lette etter?