Ambulant rehabiliteringsteam

Vi reiser ut til deg som har en ervervet skade, eller kronisk sykdom, og som har behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i rehabiliteringsprosessen.

Vi kan komme hjem til deg, møte deg på et sykehus, eller være med på møter i kommunen. Vi samarbeider med andre spesialister og hjelpere i kommunen der du bor.

Når noen blir syk eller skadet påvirkes også andre rundt personen. Derfor er det vanlig at vi også snakker med andre i ditt nærmiljø, som familie, nære venner eller arbeidskolleger.

Vi reiser over hele Finnmark, og jobber i kommunene både i øst- og vestfylket.

Are Dragland, Berit Malm,o Janne Wik og Åsa Wikman
Fra venstre: Are Dragland, Berit Malmo, Janne Wik og Åsa Wikman
 
Les mer om Ambulant rehabiliteringsteam

Ambulant rehabiliteringsteam

Hvem kan få hjelp fra oss?

Målgruppen er ikke begrenset til enkelte diagnoser.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) bistår voksne med funksjonssvikt som gir langvarige og sammensatte problemer. Disse problemene kan oppstå på ulike områder, som for eksempel i nære relasjoner, på arbeidsplassen, på skolen, eller i fritiden.

Pårørende og hjelpeapparatet rundt personen kan også få støtte og veiledning fra oss.

Hva gjør vi?

Vi legger til rette for samarbeid mellom ulike faginstanser på tvers av profesjoner, etater og nivåer, slik at tilgjengelig kompetanse brukes til beste for deg som trenger hjelp.

Arbeidet i enkeltsaker kan innebære:

  • Kartlegging i forkant av rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten - mer målrettede opphold kan gjøre din og fagfolkenes innsats mer effektiv og hensiktsmessig.
  • Vi kan ha kontakt med deg, være diskusjonspartner, veilede og følge deg mellom ulike deler av hjelpeapparatet for å bidra til kontinuitet og sammenheng i din rehabiliteringsprosess.
  • Kartlegging, veiledning, tilrettelegging og oppfølging i forhold til tilbudet i kommunen der du bor.
  • Bistand og veiledning i forbindelse med utarbeiding av Individuell Plan.

  • Utarbeiding og gjennomføring av opplæringstiltak, til deg, pårørende og ansatte i kommunene.

Mer om ambulante rehabiliteringstjenester

ART ble startet som prosjekt høsten 1996, og ble et fast tilbud i Finnmarkssykehuset fra 1999.

Alle helseforetak i Nord-Norge har et ART. For å samarbeide om å utvikle gode tjenester i hele regionen er det opprettet et Regionalt Nettverk for ART i Nord-Norge.

Kontakt oss:

Alle kan ta kontakt med oss i ART for å spørre om råd eller diskutere rehabilitering, men hvis vi skal gå dypere inn i en sak og arbeide videre med rehabiliteringstilbudet til en bestemt person, trenger vi en formell søknad underskrevet av en lege.

Søknader sendes til avdelingens felles inntaksteam.

Kontakt

Oppmøtested
Ambulant rehabiliteringsteam holder til i brakke på sørøstsiden av sykehuset.
Telefon
78973190
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Ambulant rehabiliteringsteam
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
9900 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78973000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Kapellet er åpent for alle. Oversiktskart

 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:00 – 17:00

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.