Rehabilitering, døgnenhet

Enhet for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) er en døgnavdeling med seks senger. Målgruppen er voksne med hjerneslag eller følgetilstander etter hode- og ryggmargsskader, som har behov for tverrfaglig og helhetlig tilnærming.

Pasienter og pleiere spiller boccia utendørs
 
 
Les mer om Rehabilitering, døgnenhet

Rehabilitering, døgnenhet

Døgnavdelingens oppgaver er blant annet å

  • Kartlegge pasientens fysiske, psykiske og sosiale situasjon
  • Diagnostisere
  • Behandle
  • Igangsette tverrfaglige rehabiliteringstiltak

Vi arbeider tett tverrfaglig og sammen med pasienten lages det en plan for oppholdet. FMR legger vekt på et nært samarbeid med pasientens nærmeste og det kommunale hjelpeapparatet.

Typer opphold

Vurderingsopphold
Kort varighet, inntil 14 dager. For utredning av spesielle behov, vurdering av rehabiliteringsmuligheter m.m..

Primærrehabiliteringsopphold
Varighet ca. 4-8 uker, avhengig av problemstilling. Rehabilitering i tidlig fase etter skade. Ofte stort fokus på gjenopptrening av funksjoner.

Sekundærrehabiliteringsopphold
Varighet ca. 4-8 uker, avhengig av problemstilling. Dette er rehabiliteringsopphold lengre tid etter skade (evt. år). Pasienten har levd med skaden en stund, og ønsker gjerne bistand for å kunne delta i konkrete aktiviteter eller beholde/gjenoppta tidligere roller.

Søknad / henvisning

Personer med sammensatte problemer og som har behov for tverrfaglig tilnærming, kan søke via sin lege.
Henvisning må komme fra lege.
Søknader sendes til avdelingens felles inntaksteam.

Pasientguider


Kontakt

Oppmøtested
Døgnenheten holder til i 1. etasje i fløy Ø.
Telefon
78973157 (enhet) / 78973152 (enhetsleder)
mandag - fredag 08 – 15:00
For kontakt i helgene, ring enheten
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
FMR – Fysikalsk medisin og rehabilitering
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Dr. Palmstrøms vei 15(Google maps)
9915 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78973000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

07:00 – 19:30   mandag – fredag

Oversiktskart

 

Resepsjon

​Det er resepsjon rett innenfor hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:15 – 15:15

tirsdag og torsdag
09:00 – 15:15 

Røyking forbudt

​Det finnes en røykebu til høyre ut fra hovedinngangen til sykehuset.

Elllers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venterom på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste

Funksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade, innleggelsehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/funksjonsvurdering-etter-ervervet-hjerneskade-innleggelseFunksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade, innleggelseFRehabilitering - Ervervet hjerneskade - funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - funksjonsvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - funksjonsvurdering
Hjerneslag - rehabilitering, innleggelsehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjerneslag-rehabilitering-innleggelseHjerneslag - rehabilitering, innleggelseHRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.