Fysioterapi og ergoterapi, Kirkenes

Ved Enhet fysioterapi og ergoterapi gis det tilbud til inneliggende og polikliniske pasienter.
Les mer om Fysioterapi og ergoterapi, Kirkenes

Fysioterapi og ergoterapi, Kirkenes

Behandling gis til pasienter på medisinsk avdeling, kirurgi/ortopedi og føde/gynekologi, akuttmedisin og rehabilitering.

Fysioterapeutene har lokaler i første etasje og ergoterapeutene i tredje etasje. Der har vi kontorer og behandlingsrom. I tillegghar vi en gymsal i første etasje, og et treningskjøkken i de tidligere lokalene for kantine i kjelleren.

Terapeutenes oppgaver er undersøkelse og behandling av pasienter, vurdering av behov for hjelpemidler- og tilpassing av dem, bidra med informasjon og veiledning til pasienter og pårørende, undervisning av studenter og annet helsepersonell, samt forskjellig fagutviklingsarbeid.

Enheten har et nært tverrfaglig samarbeid med leger, pleiere og annet personale på sykehuset. Terapeutene har også undervisning for pasienter og pårørende på Lærings- og mestringssenteret

Ved Enhet fysioterapi og ergoterapi gir vi i hovedsak behandlingstilbud til følgende målgrupper:

 • Hjerneslag og andre nevrologiske lidelser
 • Traumatisk hodeskade
 • Hjerte- og karsykdom
 • Lungesykdom
 • Demens
 • Kreft
 • Lymfødem
 • Alvorlig syke og døende
 • Nyfødte og mødre
 • Ortopediske og kirurgiske pasienter
 • Muskel- og skjelettlidelser
 • Intensivpasienter

Håndskadepoliklinikk

Vi tilbyr tverrfaglig undersøkelse ved håndproblemer av ulik karakter. Målgruppen for tilbudet er i hovedsak pasienter som er henvist til kirurgisk eller medisinsk poliklinikk, med skader eller plager i hånden.
Tilbudet innebærer undersøkelse og behandling av ergoterapeut i tillegg til formidling av informasjon. Hovedmålet er å gjøre pasienten bedre rustet til å drive egentrening og forebygge komplikasjoner, gjennom spesialisert oppfølging.

Ergoterapeuten utfører:

 • Kartlegging og trening av kognitive funksjoner
 • Utforming og tilpasning av enklere ortoser (skinner) og håndtreningsprogram, både for inneliggende og polikliniske pasienter.
 • Kartlegging og trening av aktiviteter i dagliglivet.
 • Kartlegging og ergonomisk tilrettelegging av hjemmeforhold.
 • Bestilling, tilpasning og opptrening i bruk av hjelpemidler.

Fysioterapeuten utfører:

 • Undersøkelse og behandling av pasienter med hjerneslag, hodeskade, Parkinsons sykdom, MS og andre nevrologiske lidelser.
 • Undersøkelse og behandling etter kne- og hofteproteseoperasjon.
 • Informasjon og opptrening til pasienter med hjerteinfarkt/hjerteopererte.
 • Lungefysioterapi.
 • Barselinformasjon.
 • Behandling av nyfødte med blant annet klumpfot, torticollis og plexus brachialisskade.
 • Kreftrelatert veiledning, smertebehandling og lymfødembehandling.
 • Mobilisering og opptrening av pasienter på intensivenheten.
 • Palliativ behandling.

Pasientguider


Kontakt

Oppmøtested
Fysioterapi og ergoterapi holder til i 3. etasje i fløy C3 sør

Telefon
Fysioterapeut: 78975433 | Ergoterapeut: 78975436
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Fysioterapi og ergoterapi
PB 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Google maps)
9900 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78975000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Kapellet er åpent for alle. Oversiktskart

 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:00 – 17:00

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste.

Gangtest | fysio. ergo. Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gangtest-fysio-ergo-kirkenesGangtest | fysio. ergo. KirkenesGGangtestGangtestGangtestGangtestEMPTY
Tennis- og golfalbue | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tennis-og-golfalbue-kirkenesTennis- og golfalbue | KirkenesTTennis og golfalbueTennis og golfalbueTennis og golfalbueTennis og golfalbueEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.