Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

Habilitering er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. HAVO utreder og behandler pasienter fra 18 år med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet.
Les mer om Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

HAVO er tverrfaglig sammensatt med vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sexolog, samisk rådgiver, lege og nevropsykolog.

Målgruppe


Personer med medfødt eller tidlig ervervet skade i form av sammensatte utfordringer eller funksjonsvansker som trenger spesialisert habilitering. Personer kan ha kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og / eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, autisme eller ulike syndromer. Noen personer i målgruppa har ingen kognitiv svikt, men andre komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte vansker.

Arbeid i enkeltsaker kan innebære

  • Utredning
  • Diagnostisering
  • Planlegging og iverksetting av spesialisert habilitering
  • Språk og kommunikasjon
  • Demens ved utviklingshemming
  • Atferdsvansker ved utviklingshemming og autisme

Utredningen kan blant annet innebære nevropsykologiske undersøkelser, somatisk undersøkelse, kartlegging av praktiske ferdigheter og intervjuer med personen selv, pårørende og nærpersoner. Arbeidet vårt foregår oftest der personen bor i sin hjemkommune, men kan også foregå poliklinisk.

Vurdering/bistand i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 går inn som en vesentlig del av arbeidsoppgavene.

Veiledning/oppfølgning 

Resultater av utredningen blir (etter avtale) muntlig presentert for personen selv og for aktuelle samarbeidspersoner/ nærpersoner og pårørende. Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist. Råd og veiledning gis etter hvilke resultater av utredningen som fremkommer. Det kan gi mer riktig behandling/tiltak både til personen selv, tilrettelegging og miljøarbeid. Ut fra behov og aktuelle problemstillinger, kan vi gi veiledning til nærpersoner, støttesamtaler med personen selv, deltakelse i ansvarsgruppe, deltakelse i utarbeidelse av individuell plan, rådgivning til andre involverte instanser, undervisning med mer.

Habiliteringstjenesten tilbyr kurs for å styrke kompetansen innen habilitering i kommunene.

Henvisningsrutine til HAVO

Nyttig informasjon

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming Nettverk funksjonshemmet seksualitet samlivStiftelsen SOR

Kontakt

Oppmøtested
Habiliteringstjenesten for voksne holder til i 3. etasje i fløy D3 sør.
Telefon
78975418
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Voksenhabiliteringen
Postboks 410
9915 Kirkenes
Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Google maps)
9900 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78973000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Kapellet er åpent for alle. Oversiktskart

 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:00 – 17:00

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste.

Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-voksneHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksneHAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.