Avdeling for kirurgi, ortopedi, føde og gynekologi, Kirkenes

Ved avdelingen gis det tilbud innenfor kirurgi, ortopedi, fødsel og gynekologi

Les mer om Avdeling for kirurgi, ortopedi, føde og gynekologi, Kirkenes

Avdeling for kirurgi, ortopedi, føde og gynekologi, Kirkenes


Avdelingsleder Lise Beate Dalsaunet

Kirurgi

Innenfor kirurgi tilbys det akutt og planlagt basalkirurgi.

Avdelingen tilbyr mindre kirurgiske inngrep for behandling av brokk, åreknuter m.m og disse opereres vanligvis dagkirurgisk. Kirurgiske inngrep tilbys for behandling av sykdommer i fordøyelsessystemet.

Inngrepene foretas både ved hjelp av lapraskopi (kikkhullsoperasjon) og ved åpne kirurgiske inngrep. Eksempler på det første er galleblæreoperasjoner og en del tykktarmkirurgi, mens operasjoner av spiserøret og magesekken er eksempler på det siste.

Fødsel og gynekologi

Kvinneposten er en kombinert føde/ barsel – og gynekologisk enhet med to fødestuer. Vi har ca. 200 fødsler pr. år og selekterer etter nasjonale og regionale seleksjonskriterier fra 2009/2012. Personalet består av jordmødre og barnepleiere, som jobber på tvers av alle gruppene. Vi har 4 gynekologer tilknyttet avdelingen. Vi har fem senger i avdelingen, fordelt mellom barselplasser og gynekologiske plasser. Her har vi også gravide inneliggende til observasjon. Vi tar imot fødsler fra uke 35 – før det blir du sendt til Hammerfest eller Tromsø, dersom fødselen er planlagt hit. Dette fordi vi ikke har barnelege fast her.

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Avd Kir/Ort, Føde/Gyn
PB 410
9915 Kirkenes

Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Google maps)
9900 Kirkenes
Besøkstider
mandag - søndag 08.00-20.00
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78975000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Kapellet er åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:00 – 17:00

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste.

Abort | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/abort-kirkenesAbort | KirkenesAAbortAbortAbortAbortEMPTY
Abort – kirurgisk | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/abort-kirurgisk-kirkenesAbort – kirurgisk | KirkenesAAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskEMPTY
Abort – medikamentell abort på sykehuset | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/abort-medikamentell-abort-pa-sykehuset-kirkenesAbort – medikamentell abort på sykehuset | KirkenesAAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetEMPTY
Abort – medikamentell hjemmeabort | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/abort-medikamentell-hjemmeabort-kirkenesAbort – medikamentell hjemmeabort | KirkenesAAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortEMPTY
Aktiv overvåkning av prostatakreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/aktiv-overvakning-av-prostatakreft-kirkenesAktiv overvåkning av prostatakreft | KirkenesAAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftEMPTY
Aktiv overvåkning ved testikkelkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/aktiv-overvakning-ved-testikkelkreft-kirkenesAktiv overvåkning ved testikkelkreft | KirkenesAAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftEMPTY
Allergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergi-utredning-hos-ore-nese-halsspesialist-voksne-kirkenesAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksne | KirkenesAAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneAllergi - utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksneEMPTY
Arrbrokk | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arrbrokk-kirkenesArrbrokk | KirkenesAArrbrokkArrbrokkArrbrokkArrbrokkEMPTY
BCG-instillasjon i blære | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/bcg-instillasjon-i-blere-kirkenesBCG-instillasjon i blære | KirkenesBBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftEMPTY
Blærekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreft-kirkenesBlærekreft | KirkenesBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreftEMPTY
Blærekreft - mitomycinbehandling | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreft-mitomycinbehandling-kirkenesBlærekreft - mitomycinbehandling | KirkenesBMitomycinbehandling -Mitomycinbehandling (cellegift)Blærekreft - Mitomycinbehandling (cellegift)Mitomycinbehandling - Mitomycinbehandling (cellegift)Mitomycinbehandling - Mitomycinbehandling (cellegift)EMPTY
Blærekreftoperasjon (TURB) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-turb-kirkenesBlærekreftoperasjon (TURB) | KirkenesBBlærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)EMPTY
Brystreduserende operasjon på mann | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-pa-mann-kirkenesBrystreduserende operasjon på mann | KirkenesBBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannEMPTY
Celleforandringer i livmorhalsen | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/celleforandringer-i-livmorhalsen-kirkenesCelleforandringer i livmorhalsen | KirkenesCCelleforandringer i livmorhalsenCelleforandringer i livmorhalsenCelleforandringer i livmorhalsenCelleforandringer i livmorhalsenEMPTY
Dupuytrens kontraktur, operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-operasjon-kirkenesDupuytrens kontraktur, operasjon | KirkenesDDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonEMPTY
Dødfødsel | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dodfodsel-kirkenesDødfødsel | KirkenesDDødfødselDødfødselDødfødselDødfødselEMPTY
Eggstokkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/eggstokkreft-kirkenesEggstokkreft | KirkenesEMonneráksáborasdávdaEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreftEMPTY
Endetarmsfremfallhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/endetarmsfremfallEndetarmsfremfallEEndetarmsfremfallEndetarmsfremfallEndetarmsfremfallEndetarmsfremfallEMPTY
Etterstær etter grå stær | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/etterster-etter-gra-ster-kirkenesEtterstær etter grå stær | KirkenesEEtterstær etter grå stær (sekundær katarakt)Etterstær etter grå stær (sekundær katarakt)Etterstær etter grå stær (sekundær katarakt)Etterstær etter grå stær (sekundær katarakt)EMPTY
Fjerning av cyste på eggstokker | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fjerning-av-cyste-pa-eggstokker-kirkenesFjerning av cyste på eggstokker | KirkenesFFjerning av cyste på eggstokkerFjerning av cyste på eggstokkerFjerning av cyste på eggstokkerFjerning av cyste på eggstokkerEMPTY
Fjerning av livmortapp (konisering) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-konisering-kirkenesFjerning av livmortapp (konisering) | KirkenesFFjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)EMPTY
Framfall av livmor - operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/framfall-av-livmor-operasjon-kirkenesFramfall av livmor - operasjon | KirkenesFFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonEMPTY
Framfall av skjede/livmor | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/framfall-av-skjedelivmor-kirkenesFramfall av skjede/livmor | KirkenesFFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorEMPTY
Fødsel og barsel | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-kirkenesFødsel og barsel | KirkenesFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselEMPTY
Føflekkfjerning | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/foflekkfjerning-kirkenesFøflekkfjerning | KirkenesFFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkEMPTY
Føflekkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/foflekkreft-kirkenesFøflekkreft | KirkenesFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreftEMPTY
Ganglion, fot | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ganglion-fot-kirkenesGanglion, fot | KirkenesGGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fotEMPTY
Ganglion, hånd | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ganglion-hand-kirkenesGanglion, hånd | KirkenesGGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, HåndEMPTY
Graviditet - overvåkning av barn i mors mage | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/graviditet-overvakning-av-barn-i-mors-mage-kirkenesGraviditet - overvåkning av barn i mors mage | KirkenesGGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageEMPTY
Grå stær (katarakt) operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gra-ster-katarakt-operasjon-kirkenesGrå stær (katarakt) operasjon | KirkenesGGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonEMPTY
Gynekologisk undersøkelse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-kirkenesGynekologisk undersøkelse | KirkenesGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelseEMPTY
Hallux valgus | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hallux-valgus-kirkenesHallux valgus | KirkenesHHallux valgusHallux valgusHallux valgusHallux valgusEMPTY
Hammertå | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hammerta-kirkenesHammertå | KirkenesHRoaŋkke juolgesuorbmaHammertåHammertåHammertåEMPTY
Hemoroider | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemoroider-kirkenesHemoroider | KirkenesHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroiderEMPTY
Hemoroider - operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemoroider-operasjon-kirkenesHemoroider - operasjon | KirkenesHHemoroider - operasjonHemoroider – operasjonHemoroider - operasjonHemoroider - operasjonEMPTY
Hemoroider - operasjon HAL | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemoroider-operasjon-hal-kirkenesHemoroider - operasjon HAL | KirkenesHHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HALEMPTY
Hengende øyelokk - operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hengende-oyelokk-operasjon-kirkenesHengende øyelokk - operasjon | KirkenesHHengende øyelokk: operasjon (ptose)Hengende øyelokk: operasjon (ptose)Hengende øyelokk: operasjon (ptose)Hengende øyelokk: operasjon (ptose)EMPTY
Hjernekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjernekreft-kirkenesHjernekreft | KirkenesHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreftEMPTY
Hjerteklaffoperasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjerteklaffoperasjonHjerteklaffoperasjonHHjerteklaffekirurgiHjerteklaffekirurgiHjerteklaffekirurgiHjerteklaffekirurgiEMPTY
Hjerteoperasjon bypasshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hjerteoperasjon-bypassHjerteoperasjon bypassHUtskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)EMPTY
Hode- og halskreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hode-og-halskreft-kirkenesHode- og halskreft | KirkenesHOaive-čottaborasdávdaHode- og halskreftHode- og halskreftHode- og halskreftEMPTY
Hoftebruddsoperasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hoftebruddsoperasjon-kirkenesHoftebruddsoperasjon | KirkenesHHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjonEMPTY
Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hofteprotese-ved-slitasjegikt-artrose-kirkenesHofteprotese ved slitasjegikt (artrose) | KirkenesHHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)EMPTY
Hysterektomi - fjerning av livmor, ikke kreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hysterektomi-fjerning-av-livmor-ikke-kreft-kirkenesHysterektomi - fjerning av livmor, ikke kreft | KirkenesHHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftEMPTY
Høreprøve | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/horeprove-kirkenesHøreprøve | KirkenesHHøreprøveHøreprøveHøreprøveHøreprøveEMPTY
Igangsetting av fødsel | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-kirkenesIgangsetting av fødsel | KirkenesIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselEMPTY
Keisersnitt | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/keisersnitt-kirkenesKeisersnitt | KirkenesKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnittEMPTY
Kikkhullsoperasjon, menisk | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kikkhullsoperasjon-menisk-kirkenesKikkhullsoperasjon, menisk | KirkenesKKikkhullsoperasjon, menisk (artroskopi)Kikkhullsoperasjon, menisk (artroskopi)Kikholoperasjon, menisk (artroskopi)Kikkhullsoperasjon, menisk (artroskopi)EMPTY
Kirurgiske inngrep i huden | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kirurgiske-inngrep-i-huden-kirkenesKirurgiske inngrep i huden | KirkenesKKirurgiske inngrep i hudenKirurgiske inngrep i hudenKirurgiske inngrep i hudenKirurgiske inngrep i hudenEMPTY
Kneproteseoperasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kneproteseoperasjon-kirkenesKneproteseoperasjon | KirkenesKKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonEMPTY
Korsbåndoperasjon, fremre korsbånd | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/korsbandoperasjon-fremre-korsband-kirkenesKorsbåndoperasjon, fremre korsbånd | KirkenesKKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonEMPTY
Livmorhalskreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/livmorhalskreft-kirkenesLivmorhalskreft | KirkenesLGoaŧŧočottaborasdávdaLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreftEMPTY
Livmorkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/livmorkreft-kirkenesLivmorkreft | KirkenesLGoaŧŧoborasdávdaLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreftEMPTY
Lyskebrokkoperasjon - voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lyskebrokkoperasjon-voksne-kirkenesLyskebrokkoperasjon - voksne | KirkenesLBuođgaguskka čuohpadeapmiLyskebrokkoperasjonLyskebrokkoperasjonLyskebrokkoperasjonEMPTY
Lyskebrokkoperasjon hos barn | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/lyskebrokkoperasjon-hos-barn-kirkenesLyskebrokkoperasjon hos barn | KirkenesLLyskebrokk - operasjon hos barnLyskebrokkoperasjon hos barnLyskebrokk - operasjon hos barnLyskebrokk - operasjon hos barnEMPTY
Makulahull - Operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/makulahull-operasjon-kirkenesMakulahull - Operasjon | KirkenesMMakulahull - operasjonMakulahull - operasjonMakulahull - operasjonMakulahull - operasjonEMPTY
Mortons metatarsalgi (fot) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/mortons-metatarsalgi-fot-kirkenesMortons metatarsalgi (fot) | KirkenesMMortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)EMPTY
Måling av syn med autorefraktor | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/maling-av-syn-med-autorefraktor-kirkenesMåling av syn med autorefraktor | KirkenesMMåling av syn med autorefraktorMåling av syn med autorefraktorMåling av syn med autorefraktorMåling av syn med autorefraktorEMPTY
Nakkeprolaps | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nakkeprolaps-kirkenesNakkeprolaps | KirkenesNNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolapsEMPTY
Navlebrokk | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/navlebrokk-kirkenesNavlebrokk | KirkenesNNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokkEMPTY
Nesepolypper eller bihulebetennelse, operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nesepolypper-eller-bihulebetennelse-operasjon-kirkenesNesepolypper eller bihulebetennelse, operasjon | KirkenesNNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonEMPTY
Nesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nesepolypper-ogeller-kronisk-bihulebetennelse-operasjon-kirkenesNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjon | KirkenesNNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonEMPTY
Nyre og urinveisstein - endoskopisk knusing | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyre-og-urinveisstein-endoskopisk-knusing-kirkenesNyre og urinveisstein - endoskopisk knusing | KirkenesNNyre og urinveisstein - endoskopisk knusingNyre og urinveisstein - endoskopisk knusingNyre og urinveisstein - endoskopisk knusingNyre og urinveisstein - endoskopisk knusingEMPTY
Nyre- og urinveisstein | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyre-og-urinveisstein-kirkenesNyre- og urinveisstein | KirkenesNNyre- og urinveissteinNyre- og urinveissteinNyre- og urinveissteinNyre- og urinveissteinEMPTY
Nyre- og urinveisstein, knusing med sjokkbølger (ESWL) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyre-og-urinveisstein-knusing-med-sjokkbolger-eswl-kirkenesNyre- og urinveisstein, knusing med sjokkbølger (ESWL) | KirkenesNNyresteinknusing, ESWLNyresteinknusing, ESWLNyresteinknusing, ESWLNyresteinknusing, ESWLEMPTY
Nyre- og urinveisstein, perkutan knusing | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyre-og-urinveisstein-perkutan-knusing-kirkenesNyre- og urinveisstein, perkutan knusing | KirkenesNNyre- og urinveisstein - perkutan knusingNyre- og urinveisstein - perkutan knusingNyre- og urinveisstein - perkutan knusingNyre- og urinveisstein - perkutan knusingEMPTY
Nyrekreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/nyrekreft-kirkenesNyrekreft | KirkenesNMoninborasdávdaNyrekreftNyrekreftNyrekreftEMPTY
Operasjon av trang forhud hos barn | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/operasjon-av-trang-forhud-hos-barn-kirkenesOperasjon av trang forhud hos barn | KirkenesOTrang forhud - operasjon hos barnOperasjon av trang forhud hos barnTrang forhud - operasjon hos barnTrang forhud - operasjon hos barnEMPTY
Operasjon av trang forhud hos voksne | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/operasjon-av-trang-forhud-hos-voksne-kirkenesOperasjon av trang forhud hos voksne | KirkenesOTrang forhud - operasjon hos voksneOperasjon av trang forhud hos voksneTrang forhud - operasjon hos voksneTrang forhud - operasjon hos voksneEMPTY
Prolaps i ryggen, kirurgi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/prolaps-i-ryggen-kirurgi-kirkenesProlaps i ryggen, kirurgi | KirkenesPRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonEMPTY
Prostatahyperplasi | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/prostatahyperplasi-kirkenesProstatahyperplasi | KirkenesPProstatahyperplasiProstatahyperplasiProstatahyperplasiProstatahyperplasiEMPTY
Prostatahyperplasi, operasjon (TURP) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/prostatahyperplasi-operasjon-turp-kirkenesProstatahyperplasi, operasjon (TURP) | KirkenesPProstatahyperplasi, operasjon (TURP)Prostatahyperplasi, operasjon (TURP)Prostatahyperplasi, operasjon (TURP)Prostatahyperplasi, operasjon (TURP)EMPTY
Prostatakreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/prostatakreft-kirkenesProstatakreft | KirkenesPOvdaráksáborasdávdaProstatakreftProstatakreftProstatakreftEMPTY
Skade på bein i hørselsapparatet | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skade-pa-bein-i-horselsapparatet-kirkenesSkade på bein i hørselsapparatet | KirkenesSSkade på bein i hørselsapparatetSkade på bein i hørselsapparatetSkade på bein i hørselsapparatetSkade på bein i hørselsapparatetEMPTY
Skjeling, operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/seksjon-behandling/Sider/Skjeling-operasjon--Kirkenes.aspxSkjeling, operasjon | KirkenesSSkjeling, operasjonSkjeling, operasjonSkjeling, operasjonSkjeling, operasjonEMPTY
Skjev neseskillevegg (septumplastikk) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/skjev-neseskillevegg-septumplastikk-kirkenesSkjev neseskillevegg (septumplastikk) | KirkenesSSkjev neseskillevegg (septumplastikk)Skjev neseskillevegg (septumplastikk)Skjev neseskillevegg (septumplastikk)Skjev neseskillevegg (septumplastikk)EMPTY
Slitasje i tommelens rotledd | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/slitasje-i-tommelens-rotledd-kirkenesSlitasje i tommelens rotledd | KirkenesSTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeEMPTY
Spiserørs- og magesekkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreft-kirkenesSpiserørs- og magesekkreft | KirkenesSČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftEMPTY
Sterilisering av kvinner | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/sterilisering-av-kvinner-kirkenesSterilisering av kvinner | KirkenesSSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerEMPTY
Sterilisering av menn | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/sterilisering-av-menn-kirkenesSterilisering av menn | KirkenesSSterilisering av mennSterilisering av mennSterilisering av mennSterilisering av mennEMPTY
Svangerskapsdiabetes | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-kirkenesSvangerskapsdiabetes | KirkenesSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesEMPTY
Testikkelkreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/testikkelkreft-kirkenesTestikkelkreft | KirkenesTBálločalbmeborasdávdaTestikkelkreftTestikkelkreftTestikkelkreftEMPTY
Tonsillectomi - fjerning av mandler, barn | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tonsillectomi-fjerning-av-mandler-barn-kirkenesTonsillectomi - fjerning av mandler, barn | KirkenesTTonsillectomi - fjerning av mandler, barnTonsillectomi - fjerning av mandler, barnTonsillectomi - fjerning av mandler, barnTonsillectomi - fjerning av mandler, barnEMPTY
Trang forhud og overflødig forhud | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/trang-forhud-og-overflodig-forhud-kirkenesTrang forhud og overflødig forhud | KirkenesTTrang forhud, overflødig forhudTrang forhud, overflødig forhudTrang forhud, overflødig forhudTrang forhud, overflødig forhudEMPTY
Trange blodårer i beina, undersøkelse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/trange-blodarer-i-beina-undersokelse-kirkenesTrange blodårer i beina, undersøkelse | KirkenesTTrange blodårer i beina, undersøkelseTrange blodårer i beina, undersøkelseTrange blodårer i beina, undersøkelseTrange blodårer i beina, undersøkelseEMPTY
Triggerfinger | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/triggerfinger-kirkenesTriggerfinger | KirkenesTTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerEMPTY
Trykkmåling av øye | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/trykkmaling-av-oye-kirkenesTrykkmåling av øye | KirkenesTTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeEMPTY
Tvilling (sacralcyste) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tvilling-sacralcyste-kirkenesTvilling (sacralcyste) | KirkenesTTvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)EMPTY
Tvillingoperasjon (sacralcyste) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tvillingoperasjon-sacralcyste-kirkenesTvillingoperasjon (sacralcyste) | KirkenesTTvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)EMPTY
Tykk- og endetarmskreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreft-kirkenesTykk- og endetarmskreft | KirkenesTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftEMPTY
Tåreveisoperasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/tareveisoperasjonTåreveisoperasjonTTåreveisoperasjonTåreveisoperasjonTåreveisoperasjonTåreveisoperasjonEMPTY
Urinlekkasje - bekkenbunnstrening | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/urinlekkasje-bekkenbunnstrening-kirkenesUrinlekkasje - bekkenbunnstrening | KirkenesUUrinlekkasje - bekkenbunnstreningUrinlekkasje - bekkenbunnstreningUrinlekkasje - bekkenbunnstreningUrinlekkasje - bekkenbunnstreningEMPTY
Urinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasje | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/urinlekkasje-operasjon-ved-anstrengelseslekkasje-kirkenesUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasje | KirkenesUUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeEMPTY
Urinlekkasje hos kvinner | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinner-kirkenesUrinlekkasje hos kvinner | KirkenesUUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerEMPTY
Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utskifting-av-blodarer-i-hjertet-koronarkirurgiUtskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)UUtskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)EMPTY
Utstående ører - operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/utstaende-orer-operasjon-kirkenesUtstående ører - operasjon | KirkenesUUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonEMPTY
Vaginal ultralydundersøkelse | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/vaginal-ultralydundersokelse-kirkenesVaginal ultralydundersøkelse | KirkenesVUltralydundersøkelse - vaginalUltralydundersøkelse - vaginalUltralydundersøkelse - vaginalUltralydundersøkelse - vaginalEMPTY
Vevsprøve (biopsi)| Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/vevsprove-biopsi-kirkenesVevsprøve (biopsi)| KirkenesVVevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)EMPTY
Vevsprøver fra prostata | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/vevsprover-fra-prostata-kirkenesVevsprøver fra prostata | KirkenesVVevsprøve fra prostataVevsprøve fra prostataVevsprøve frå prostataVevsprøve fra prostataEMPTY
Øredreninnleggelse hos barn | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oredreninnleggelse-hos-barn-kirkenesØredreninnleggelse hos barn | KirkenesØØredreninnleggelse, barnØredreninnleggelse, barnØredreninnleggelse, barnØredreninnleggelse, barnEMPTY
Øresus (tinnitus) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/oresus-tinnitus-kirkenesØresus (tinnitus) | KirkenesØØresus (tinnitus)Øresus (tinnitus)Øresus (tinnitus)Øresus (tinnitus)EMPTY
Åreknuter - radiofrekvensablasjonhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/areknuter-radiofrekvensablasjonÅreknuter - radiofrekvensablasjonÅÅreknuter - radiofrekvensablasjonÅreknuter - radiofrekvensablasjonÅreknuter - radiofrekvensablasjonÅreknuter - radiofrekvensablasjonEMPTY
Åreknuter i pungen (variocele) | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/areknuter-i-pungen-variocele-kirkenesÅreknuter i pungen (variocele) | KirkenesÅÅreknuter i pungen (varicocele)Åreknuter i pungen (varicocele)Åreknuter i pungen (varicocele)Åreknuter i pungen (varicocele)EMPTY

Dagkirurgi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/dagkirurgi-kirkenesDagkirurgi, Kirkenes
Føde/gyn, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/fode-gyn-kirkenesFøde/gyn, Kirkenes
Gynekologisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/gynekologisk-poliklinikk-kirkenesGynekologisk poliklinikk, Kirkenes
Kirurgisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-poliklinikk-kirkenesKirurgisk poliklinikk, Kirkenes
Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-sengepost-kirkenesKirurgisk/ortopedisk sengepost, Kirkenes
Øre-nese-hals-poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/ore-nese-hals-poliklinikk-kirkenesØre-nese-hals-poliklinikk, Kirkenes
Øye-poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/oye-poliklinikk-kirkenesØye-poliklinikk, Kirkenes

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.