Føde/gyn, Kirkenes

Enheten er en kombinert føde/ barsel – og gynekologisk enhet med to fødestuer. Vi har ca. 200 fødsler pr. år og selekterer etter nasjonale og regionale seleksjonskriterier fra 2009/2012.

Les mer om Føde/gyn, Kirkenes

Føde/gyn, Kirkenes

Personalet består av jordmødre og barnepleiere, som jobber på tvers av alle gruppene. Vi har 4 gynekologer tilknyttet avdelingen. Vi har fem senger i avdelingen, fordelt mellom barselplasser og gynekologiske plasser. Her har vi også gravide inneliggende til observasjon. Vi tar imot fødsler fra uke 35 – før det blir du sendt til Hammerfest eller Tromsø, dersom fødselen er planlagt hit. Dette fordi vi ikke har barnelege fast her.

I tilknytning til fødestuene har vi et rom med badekar, som er mulig å benytte under riearbeidet, fram til fødsel.

Under fødsel finnes det tilgang til alternativ og medikamentell smertelindring:

  • Massasje, varmt bad/dusj, varmepakninger, akupunktur (dette gis av de som har utdanning for det)
  • Steriltvannspapler, lystgass, smertestillende sprøyte, epiduralbedøvelse

Det utføres både planlagte og akutte keisersnitt om det er nødvendig.

Barselavdelingen drives etter Mor-barn vennlige prinsipper. Det betyr at vi gir individuell tilpasset hjelp og veiledning, til deg og ditt nyfødte barn, også i forhold til amming. Det er viktig at mor og barn er mest mulig sammen, og at mor får lære å kjenne sitt barn i fred og ro. Vi tilstreber også pappa og søsken, skal lære det nye familiemedlemmet å kjenne. De kan være i avdelingen mesteparten av dagen.

Vi har et tilbud om familierom, hvor én ledsager får være med mor og barn etter fødselen, mot fastsatt pris for kost og losji.

Vi har barnelegeambulering fra Hammerfest hver måned. Jordmor undersøker og observer barnet etter fødsel. Alle barn får en sjekk før utreise, enten av barnelege eller våre gynekologer.

Hjemreise velger de fleste mødre etter ca. 3 døgn ved en normal fødsel. Vi anbefaler nybakte mødre å bruke tid på seg og barnet her hos oss, med de tilbud vi har for en god start på foreldreskapet.

Det tas blodprøve av alle barn 48 timer etter fødsel, det som heter Følling (sjekk på stoffskiftesykdommen: fenylketonuri, samt medfødt mangel på skjoldbrukskjertelhormon ). Vi ønsker at det blir tatt før utreise, men det er mulig å avtale med hjemkommunen for å få tatt prøven der.

Sykehuset i Kirkenes har tilkyttet mange nasjonaliteter, blant annet fordi vi dekker asylmottaket i Vadsø, er nærsykehus til land over grensene. Derfor finnes det på fødeklinikken diverse informasjon på ulike språk:

  • tamilsk
  • indisk
  • serbokroatisk
  • kurdisk
  • russisk
  • samisk
  • finsk 

Vi bruker også tolketjenesten, for å sikre mor og barn riktig informasjon, og videre oppfølging.

Hvor skal du føde?

​I Finnmarkssykehuset har vi fødestue i Alta og fødeavdeling i Hammerfest og i Kirkenes.

Hvor du bor er ikke nødvendigvis det eneste som avgjør hvor du skal føde. Som en del av Helse Nord vurderer Finnmarkssykehuset gravide kvinner etter gitte seleksjonskriterier for å sikre en trygg fødsel, og henviser til riktig fødested ut fra dette. 

Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 

Les mer om seleksjonskriteriene her

Kontakt

Oppmøtested
Føde/gyn ligger i 4. etasje i fløy N
Telefon
78973235
Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Føde/gyn
Dr. Palmstrøms vei 15
9900 Kirkenes

Kirkenes sykehus
Besøksadresse
Skytterhusveien 2(Google maps)
9900 Kirkenes
Besøkstider
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78973000

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes sentrum, og ett i Kirkenes Handelspark.

Kiosk / kafé / venterom

Det er kiosk i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt lunsjmat og vanlige kioskvarer, og det finnes kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe eller lese aviser.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Kapellet er åpent for alle. Oversiktskart

 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

mandag, onsdag og fredag
08:00 – 17:00

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på avdelingene. Spør personalet om det nærmeste.

Dødfødsel | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dodfodsel-kirkenesDødfødsel | KirkenesDDødfødselDødfødselDødfødselDødfødselEMPTY
Framfall av livmor - operasjon | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/framfall-av-livmor-operasjon-kirkenesFramfall av livmor - operasjon | KirkenesFFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonEMPTY
Fødsel og barsel | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-kirkenesFødsel og barsel | KirkenesFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselEMPTY
Graviditet - overvåkning av barn i mors mage | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/graviditet-overvakning-av-barn-i-mors-mage-kirkenesGraviditet - overvåkning av barn i mors mage | KirkenesGGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageEMPTY
Hysterektomi - fjerning av livmor, ikke kreft | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hysterektomi-fjerning-av-livmor-ikke-kreft-kirkenesHysterektomi - fjerning av livmor, ikke kreft | KirkenesHHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftEMPTY
Igangsetting av fødsel | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-kirkenesIgangsetting av fødsel | KirkenesIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselEMPTY
Keisersnitt | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/keisersnitt-kirkenesKeisersnitt | KirkenesKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnittEMPTY
Urinlekkasje hos kvinner | Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinner-kirkenesUrinlekkasje hos kvinner | KirkenesUUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.